Żegluga

Port w stolicy Estonii wprowadza pakiet upustów dla armatorów, których statki zasilane są paliwem LNG. Rabaty zaczną obowiązywać począwszy od 2018 r.

LNG, czyli gaz w postaci ciekłej, jest nie tylko tańszy i bardziej ekologiczny od tradycyjnego paliwa, ale coraz częściej pozwala na sięganie po dodatkowe profity firmom, które z niego korzystają. Władze Port of Tallinn ogłosiły właśnie, że zamierzają promować te przedsiębiorstwa, w których flocie znajdują się statki zasilane LNG jako paliwem głównym.

Zgodnie z założeniami, statki napędzane gazem LNG będą korzystały z wynoszącego 4 procent upustu w opłatach portowych. Rabatem będzie objęta opłata tonażowa. Poprzez takie działanie port zamierza dołączyć do grona podmiotów, które realizują działania mające zachęcać partnerów do przechodzenia na przyjazne środowisku naturalnemu rozwiązania.

Więcej >>>

PromySkat.pl

1 1 1 1