Żegluga

Transport śródlądowymi drogami wodnymi jest bardziej ekonomiczny, ekologiczny i bezpieczniejszy niż kołowy, a także kolejowy. Udowadnia to załoga barki, która 19 kwietnia wypłynęła z gdańskiego portu morskiego. Dzisiaj, po 9 dniach rejsu zbliża się do Warszawy.

W trakcie rejsu odbywa się spotkanie Grupy roboczej Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. W wydarzeniu bierze udział Jerzy Materna, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który wraz z załogą przebywa na pokładzie.

Czytaj także: Barka z kontenerami płynąca z Gdańska do Warszawy jest w kujawsko-pomorskim

Czytaj także: Barka z kontenerami płynie Wisłą z Gdańska do Warszawy

rel (MGMiŻŚ)

1 1 1 1

Newsletter