Żegluga

W Szczecinie odbył się w poniedziałek, 26 listopada, chrzest trzech nowych, specjalistycznych statków śródlądowych zbudowanych przez stocznię Centromost, na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Uroczystość zakończyła pierwszy etap realizacji zadania "Zakup przez RZGW Szczecin statków do pracy przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych".

Nowym statkom wybudowanym przez stocznię  w Płocku nadano nazwy Zdroje, Ognica i Czelin, nawiązujące do nazw nadodrzańskich miejscowości i dzielnicy Szczecina.

Ich nowy właściciel - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie administruje drogami wodnymi Odry od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do Szczecina (km 741,6), wraz z jeziorem Dąbie, Odrą Zachodnią i licznymi kanałami wykorzystywanymi żeglugowo. Łącznie długość administrowanych dróg wodnych wynosi 276,5 km. Są to szlaki żeglowne oznaczone klasami żeglowności II, III (o znaczeniu regionalnym) i Vb (o znaczeniu międzynarodowym), łączące wewnętrzne wody morskie i morski port w Szczecinie z europejską siecią śródlądowych dróg wodnych, stanowiące element Odrzańskiej Drogi Wodnej, łączącej porty morskie ujścia Odry z aglomeracjami Górnego i Dolnego Śląska. Na długości 178,8 km Odra jest rzeką graniczną z Niemcami i jest utrzymywana wspólnie przez polską i niemiecką administrację.

Utrzymanie wód i szlaków żeglownych po stronie polskiej odbywa się przy udziale czterech nadzorów wodnych: w Szczecinie (km 734,0 rz. Regalicy), w Widuchowej (km 701,8 rz. Odry), w Gozdowicach (km 645,3 rz. Odry) oraz w Słubicach (km 584,1 rz. Odry).

Służby z nadzorów wodnych wykorzystują do pracy jednostki pływające różnych typów, w tym: pchacze MR-165, barki pchane BP20 i BP25, motorówki KS-100, ColmetBO-09, M-180, statek inspekcyjny MD-190, łodzie wiosłowe z silnikami zaburtowymi (4 szt.). Potrzeba zakupu nowoczesnych jednostek pływających przez RZGW w Szczecinie wynika z wieku i zacofania technologicznego obecnie wykorzystywanej floty statków roboczych.

Urządzenia dźwigowe, dostępne jedynie na pięciu jednostkach, są mało wydajne, mają ograniczone polu manewru i ograniczony udźwig oraz są zlokalizowane w miejscach nieprzystosowanych do współpracy z barkami (bez urządzeń dźwigowych). Stan techniczny przestarzałych technologicznie statków wymaga częstych i kosztownych remontów, łącznie z wymianami części poszycia. Praca na szlaku żeglownym w XXI wieku odbywa się nadal w większości w sposób ręczny, co determinuje z kolei wielkość pław nawigacyjnych i niewystarczający ciężar ich kotwic. Echosondy zamontowane na motorówkach w większości nie są kompatybilne z komputerami, a wyniki sondowań mają formę papierowych taśm, co nie pozwala na komputerową obróbkę danych i na ich analizę. Brak radarów powoduje, że statki nie mogą pływać w nocy i nie mają urządzeń systemu AIS, wymaganego dyrektywą RIS, która jest obecnie wdrażana na drogach wodnych międzynarodowego znaczenia, w tym częściowo na Odrze.

Dodajmy, że tabor pływający RZGW w Szczecinie ma od ok. 5 (w przypadku jednej jednostki) do 50 lat, przy czym większość stanowią statki, łodzie i barki o wieku od ponad 20 do ponad 30 lat, a 1/4 floty - nieznacznie poniżej oraz ponad 50 lat.

1 1 1 1

Newsletter