Żegluga

Urząd Morski w Szczecinie rozpisał przetarg na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na odbudowę i rozbudowę pola refulacyjnego Chełminek.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, dotyczącego rozbudowy i odbudowy pola regulacyjnego na wyspie Chełminek, z uwzględnieniem opracowanej w grudniu 2004 roku przez mgr inż. Feliksa Zjawiona koncepcji rozbudowy pola refulacyjnego Chełminek oraz projektu remontu umocnienia brzegu wyspy realizowanego obecnie przez Urząd Morski w Szczecinie. Przewiduje się wykonanie zamówienia w dwóch etapach: etap 1 - do 20.12. 2012 r., etap 2 - do 30.09. 2013 r.

Wyspa Chełminek i zlokalizowane na niej pole refulacyjne znajduje się po wschodniej stronie, na 38,850 km toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Od portu Trzebież wyspa oddalona jest o 1,22 km, a od lądu, po wschodniej stronie o 0,60 km. Po zachodniej stronie wyspy, od strony toru wodnego, znajduje się przystań (nie użytkowana) składająca się z 4 dalb cumowniczo-postojowych. Istniejące dotąd pole było wykorzystywane od lat 60. ubiegłego wieku, a odkładanie urobku zakończono w końcu lat 80.

Celem głównym rozbudowy i odbudowy pola refulacyjnego jest konieczność zapewnienie miejsca dla odkładu urobku z prac pogłębiarskich na torze wodnym Świnoujście - Szczecin. Jest to działanie niezbędne, ponieważ istniejące pole Mańków usytuowane na 44 km toru wodnego znajduje się już w końcowej fazie napełniania. Tym samym pole Chełminek przejmie funkcje pola Mańków.

Termin składania ofert mija 6 listopada.

1 1 1 1

Źródło: