Żegluga

Pomimo głębokiego kryzysu na rynku żeglugowym, w pierwszych trzech kwartałach tego roku Polska Żegluga Morska przewiozła tylko nieznacznie mniej ładunków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Między styczniem a końcem września statki PŻM przewiozły łącznie 14,2 mln ton ładunków, o ok. 0,6 mln mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Duży spadek dotyczył zwłaszcza węgla i koksu, których w tym roku przewieziono 726 tys. ton, przy 1,6 mln ton w trzech kwartałach roku ubiegłego. Na prawie niezmienionym poziomie odbywał się transport zbóż (w 2012 - 3,7 mln ton, w 2011 - 3,8 mln ton) oraz nawozów sztucznych (w obu porównywalnych okresach ok. 1,5 mln ton). Stałe były też przewozy fosforytów, głównie na potrzeby produkcyjne Zakładów Chemicznych Police (w 2012 - 749 tys. ton, w 2011 - 783 tys. ton). Wzrósł natomiast nieco, szczególnie opłacalny dla PŻM, transport wyrobów stalowych na rachunek firmy Tata Steel, z Holandii na Wielkie Jeziora Amerykańskie. Stal ta wykorzystywana jest do produkcji amerykańskich samochodów.

Wzrósł także przewóz ładunków realizowanych w umowach czarterowych (time-charter), gdzie armator uzyskuje ustalone stawki za każdy dzień wynajmowania swoich statków w celach przewozowych. W trzech kwartałach tego roku było to 6,2 mln ton, przy 5,5 mln ton w analogicznym okresie roku ubiegłego.

0 przewóz ładunków
Jeżeli chodzi o przewóz ładunków drogą morska to bardzo serdecznie polecam firmę: [link usunięty], rzetelna, sumienna i sprawdzona! nie żałuję, że skorzystałam z ich usług! Mój kontener zdotarł bez żadnych przeszkód. Polecaaam! :)
05 luty 2013 : 15:00 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1