Żegluga

Maersk opublikował wyniki finansowe za II kwartał 2012 roku: Grupa osiągnęła w tym okresie zysk w wysokości 1 mld USD, a spółka Maersk Line - 227 mln USD, ale wciąż ma 400-milionową stratę na koniec II kwartału. Wielkość przewozów wzrosła o 15 proc., ale stawki za fracht, i tak już niskie, spadły o 2 proc. Spółka ratuje się podnoszeniem cen za usługi i przeprowadza restrukturyzację zatrudnienia.

- Uzyskaliśmy w II kwartale zadowalający wynik, a perspektywy są dobre. Stawki kontenerowe uległy poprawie, Maersk Line jest znów na plusie, a w ważnych dla nas dziedzinach wzrostu skutecznie realizujemy przyjętą strategię. Wynik może być jeszcze lepszy. Będziemy koncentrować się na rentowności i osiągnięciu zadowalającego wyniku za cały rok. Utrzymujemy także poziom inwestycji w rozwój długofalowy, choćby w zakresie produkcyjnego wykorzystania odkrytych złóż ropy – powiedział prezes Grupy, Nils S. Andersen.

Grupa osiągnęła w II kwartale zysk w wysokości 1,0 mld USD (w II kwartale 2011 r. było to odpowiednio 1,6 mld USD) oraz zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) na poziomie 8,8 proc. (14,0 proc.). Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 1,6 mld USD (1,8 mld USD), zaś przepływy pieniężne wykorzystane na wydatki kapitałowe 2,1 mld USD (1,6 mld USD). Wskaźnik kapitału własnego Grupy to 50,4 proc. (53,7 proc.), zaś dług oprocentowany netto wyniósł 16,6 mld USD (11,7 mld USD).

Zysk Maersk Line w tym okresie sięgnął 227 mln USD (w 2011 roku była to strata w wysokości 95 mln USD). Wielkość obrotów Maersk Line wzrosła o 11 proc., do 2,2 mln FFE (kontenerów 40-stopowych), zaś średnia cena za fracht zwiększyła się o 4,2 proc., do 3014 USD/FFE. Maersk Line wdrożyło w II kw. dalsze podwyżki stawek na większość przewozów, przy jednoczesnej redukcji ładowności. 10-procentowy wzrost cen ropy został częściowo zrównoważony 8-proc. redukcją zużycia ropy w przeliczeniu na kontener 40-stopowy.

Jak zapewniają władze spółki restrukturyzacja centrali Maersk Line została przeprowadzona po to, by wzmocnić koncentrację Maersk Line na klientach i rynkach. Restrukturyzacja ma przynieść redukcję personelu o ok. 400 osób.

Czytaj więcej na: Maersk Line: 400 mln USD straty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2529 4.3389
EUR 4.5575 4.6495
CHF 4.4327 4.5223
GBP 5.3466 5.4546

Newsletter