Żegluga

W dniu 19 kwietnia 2012 r., w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Armatorów Polskich. Poza kwestiami personalnymi Związku, omawiano także bieżące problemy polskiej branży żeglugowej.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele armatorów zwrócili uwagę na rosnące koszty w transporcie morskim. Dotyczy to zwłaszcza kosztów paliw okrętowych, co wiąże się z planowanym na 2015 rok wejściem w życie nowych przepisów, odnośnie stosowania na Bałtyku i Morzu Północnym paliw o niskiej zawartości siarki. Paliwa takie są nawet o 80 proc. droższe od tradycyjnych.

W trakcie obrad, dyskutowano także nad inicjatywami legislacyjnymi Rządu RP. Do 14 maja br. trwa przegląd "Wytycznych Wspólnotowych pomocy publicznej dla transportu morskiego". Oczekuje się przedłużenia wytycznych na kolejnych 7 lat, a w związku z tym, wznowienia w Polsce prac nad pakietem pomocy publicznej dla transportu morskiego.

Rozmawiano również o pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego nad nowelizacją kodeksu morskiego z roku 2001, Reguł Rotterdamskich oraz zasad współpracy uczestników obrotu portowo-morskiego w polskich portach morskich.

Związek Armatorów Polskich założony został w Gdyni w 1929 r. natomiast pod obecną nazwą funkcjonuje od września 1993 r. ZAP liczy obecnie 19 Członków - armatorów zarządzających flotą transportową, liczącą ponad 120 statków o tonażu ok. 3 mln ton oraz kilkudziesięcioma jednostkami floty usługowej.

ZAP jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego, reprezentując pracodawców morskich w Zespole Trójstronnym ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. 

1 1 1 1