Żegluga
Golar LNG ogłosił, że pierwszy na świcie pływający system regazyfikacji LNG (Floating Storage and Regasification Vessel - FSRU) rozpoczął operacje wyładunkowe.

Golar Spirit pracuje na rzecz brazylijskiego koncernu Petrobras odbierając płynny gaz ziemny (LNG) z klasycznych gazowców, dostarczając go następnie na ląd już w formie gazowej.