Żegluga

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury, który zmienia rozporządzenie w sprawie pilotażu morskiego ukazał się w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dotyczy on m.in. szkoleń pilotów morskich.

W czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia pilotażu morskiego, który zmienia rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r.

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury w uzasadnieniu do projektu, proponowana zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego treści w części dotyczącej szkolenia pilotów morskich w zakresie manewrowania zbiornikowcami LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu.

W projekcie proponuje się zmianę ilości punktów przyznawanych kandydatom na szkolenia na pilotów morskich i praktyki pilotowe, zaktualizowanie kryteriów oceny kandydatów na pilotów morskich, poprawienie wzorów sprawozdania z audytu ośrodka szkolenia pilotów morskich lub stacji pilotowej oraz certyfikatu uznania wydawanego ośrodkom szkolenia pilotów morskich lub stacjom pilotowym.

W rozporządzeniu wprowadzono m.in. obowiązek ukończenia szkolenia na symulatorze w zakresie manewrowania zbiornikowcami LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu dla osób, które ubiegają się o uzyskanie uprawnienia na zbiornikowce LNG po raz pierwszy. Aktualnie uzyskanie takiego uprawnienia jest uwarunkowane posiadaniem jedynie odpowiedniej praktyki pilotowej na zbiornikowcach LNG, ograniczonej do 3 zbiornikowców.

Powyższą zmianę argumentowano koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i obsługi zbiornikowców LNG w tym rejonie.

W projekcie zaktualizowano też m.in. kryteria oceny kandydatów na pilotów morskich, poprawiono szczegółowy program szkolenia na symulatorze oraz określono nowy program szkolenia dla pilotów morskich.

Określono też przepisy epizodyczne związane z wprowadzeniem obowiązkowego szkolenia dotyczącego procedur awaryjnych przez osoby, które uzyskały uprawnienie na zbiornikowce LNG na podstawie praktyki pilotowej.

W uzasadnieniu wskazano, że osoby, które pilotowały zbiornikowce LNG przed dniem wejścia w życie aktualnego rozporządzenia w sprawie pilotażu morskiego uzyskały uprawnienie na podstawie par. 35 rozporządzenia (przepis przejściowy). Było to dziewięć osób. Kolejni piloci (pięć osób) uzyskali to uprawnienie bez ukończenia szkolenia.

"Istotne jest aby zarówno te, jak i kolejne osoby zostały przeszkolone w zakresie procedur awaryjnych, stąd propozycja wprowadzenia przepisów epizodycznych" - uzasadniono.

Projektowanego rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Małgorzata Miszczuk 

Fot.: Piotr B. Stareńczak 

Jedna z pilotówek zatrudnionych w Świnoujściu
Stacja pilotowa w Szczecinie
Jedna z pilotówek zatrudnionych w ŚwinoujściuStacja pilotowa w Szczecinie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.444 4.5338
EUR 4.6347 4.7283
CHF 4.7065 4.8015
GBP 5.3549 5.4631

Newsletter