Żegluga

31 sierpnia br. odbyło się uroczyste podpisanie kontraktu na budowę czterech masowców o nośności 37 000 t dla Polskiej Żeglugi Morskiej, przeznaczonych do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Statki wybuduje stocznia Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC), należąca do grupy China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Ze względu na wciąż trwający w Chinach reżim anycovidowy, mowę podpisano zdalnie z wykorzystaniem internetowego łączenia wideo.

Podpisany właśnie kontrakt oznacza podwojenie liczby ekologicznych masowców zamówionych w Chinach po transzy identycznych statków zamówionych w styczniu tego roku, o czym wspomniał w okolicznościowym przemówieniu dyrektor naczelny PŻM Andrzej Wróblewski, który "wyraził również nadzieję, że umowa ta przyniesie korzyści obu stronom i będzie wzorem udanej współpracy" - czytamy w oficjalnym komunikacie PŻM.

Z kolei wiceprezes Dalian Shipbuilding Company He Xu podziękował Polskiej Żegludze Morskiej za wybór stoczni DSIC do realizacji kolejnego już kontraktu i zapewnił, że budowa statków będzie przebiegała bez zakłóceń a terminy dostaw zostaną dotrzymane.

Dyrektor Andrzej Wróblewski zwracając się z kolei do uczestniczących w uroczystości pracowników PŻM, w szczególności zaś doceniając wkład Pionu Technicznego oraz Finansowego, podziękował za przygotowanie kontraktu. Podkreślił również, że przyjęta przez przedsiębiorstwo strategia inwestycyjna na najbliższe lata, zakładająca budowę co najmniej czterech masowców rocznie, pozwoli firmie zachować miejsca pracy oraz swoje strategiczne rynki przewozowe.

Według niektórych źródeł, śledzących działalność chińskiego przemysłu stoczniowego, podobnie jak poprzednie cztery nowe statki, najnowsze jednostki Polsteamu mająć być zbudowane przez spółkę zależną DSIC - stocznię Shanhaiguan Shipbuilding. Dostawa wszystkich statków, z obu transz zamówień, ma nastąpić w latach 2024-2025.

Cena nowych masowców nie została ujawniona. Shipbrokerzy, w ramach nieoficjalnych szacunków, twierdzą, że PŻM płaci za każdy z masowców po około 34 mln dolarów.

Masowce zakontraktowane przez PŻM w stoczni Dalian Shipbuilding będą wchodzić do eksploatacji w odstępach kilkumiesięcznych w 2025 roku i zastąpią wycofywaną w tym czasie serię statków typu "Isa", wybudowanych w latach 1999-2000.

Będą to ekologiczne jednostki o standardach zgodnych z najnowszymi regulacjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (EEDI phase3 - CO², Tier III - NOx).

Zamówione przez PŻM statki to tzw. "jeziorowce" (laker-max), czyli jednostki konstrukcyjnie przystosowane do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Są to akweny, które są jednym ze strategicznych rynków PŻM.

Statki mają mieć po 199,99 m długości całkowitej, 196,00 m między pionami, 23,70 m szerokości konstrukcyjnej (maksymalna dla "jeziorowców" oceanicznych, warunkowana szerokością śluz i kanałów Wielkich Jezior), 11,30 m zanurzenia; 15,60 m wysokości bocznej, tonaż pojemnościowy brutto 22 800 i netto 12 400 oraz nośność 37 000 ton.
Napęd każdego ze statków będzie jednośrubowy, o mocy MCR 8900 kW (12 100 KM), CSR 7565 kW (10 285 KM), ze śrubą o stałym skoku i silnikiem głównym MAN-B&W 5S50ME-C9-HPSCR.

Pierwsze cztery jednostki (zakontraktowane w styczniu) mają stoczniowe symbole budowy Shanhaiguan B37K-1 do -4 i n-ry IMO odpowiednio: 9971850, 9971862, 9971874 i 9971886.

Oceaniczne "jeziorowce" to dość specyficzne statki, które znajdują się w posiadaniu zaledwie kilku armatorów na świecie. Polska Żegluga Morska jest globalnym wiceliderem w tym tonażu. Tak było na pewno jeszcze 2-3 lata temu, gdy PŻM, pod względem wielkości floty "oceanicznych jeziorowców", wyprzedzany był jedynie przez kanadyjski FedNav. Jednak polską firmę mógł ostatnio wyprzedzić armator bułgarski z miemieckim kapitałem Navibulgar, który dość intensywnie ostatnio inwestował. Serwis informacyjny TradeWinds twierdzi obecnie, że polskie państwowe przedsiębiorstwo jest trzecim co do wielkości operatorem masowców przystosowanych do obsługi Wielkich Jezior Amerykańskich.

Jedną z cech charakterystycznych tych statków jest to, że największe z nich mają inne proporcje kadłubów - są smuklejsze (dłuższe i węższe) niż "normalne" masowce o porównywalnej ładowności / tonażu.

Shipping Intelligence Network firmy Clarksons (jedna z czołowych wywiadowni rynkowych branży żeglugowej i stoczniowej) wykazuje, że - nie licząc czterech najnowszych zakontraktowanych nowych budów PŻM w DSIC / Shanhaiguan - w światowych zamówieniach stoczniowych są obecnie łącznie 22 masowce przystosowane do pracy na Wielkich Jeziorach. Oznacza to, że osiem statków zamówionych przez PŻM stanowi aż niemal jedną trzecią (30,8 proc.) aktualnych światowych zamówień na tego typu statki.

Kanadyjski armator FedNav ma 10 statków zakontraktowanych w japońskiej stoczni Oshima Shipbuilding, a bułgarski Navibulgar ma siedem nowych takich jednostek w budowie w Yangzijiang Shipbuilding.

Warto przypomnieć, że Polska Żegluga Morska realizuje swój program inwestycyjny dwutorowo: z jednej strony zamawia wspomniane masowce (wybór chińskiej stoczni spowodowany jest tym, że statków tego typu od dwóch dekad nie buduje się w Europie), z drugiej zaś PŻM, poprzez spółkę Polskie Promy, zamówiła dwa promy typu ro-pax w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Przygotowania do budowy ro-paxów przebiegają zgodnie z planem: wybrano już dostawców wyposażenia statków a cięcie blach, rozpoczynające fizyczną część realizacji kontraktu, odbędzie się jeszcze w tym roku. Pierwszy z promów ma być gotowy w 2025 roku.

Polska Żegluga Morska ma obecnie flotę składającą się z 54 statków, w tym 50 masowców w klasach wielkościowych od handy size do kansarmax i czterech promów (zarządzanych poprzez spółkę zależną PŻM - Unity Line) o łącznej nośności ok. 2,1 mln ton.

rel (PŻM); PBS (PortalMorski.pl)

Fot.: PŻM; DSIC 

Nowy kontrakt na cztery ''jeziorowce'' dla Polskiej Żeglugi Morskiej
Nowy kontrakt na cztery ''jeziorowce'' dla Polskiej Żeglugi Morskiej
Narie - statek z istniejącej floty ''jeziorowców'' Polskiej Żeglugi Morskiej
Nowy kontrakt na cztery ''jeziorowce'' dla Polskiej Żeglugi MorskiejNowy kontrakt na cztery ''jeziorowce'' dla Polskiej Żeglugi MorskiejNarie - statek z istniejącej floty ''jeziorowców'' Polskiej Żeglugi Morskiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9567 4.0367
EUR 4.2903 4.3769
CHF 4.5349 4.6265
GBP 5.0003 5.1013

Newsletter