Żegluga

Trwa budowa drogi wodnej, łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Dzięki tej inwestycji port w Elblągu zyska dostęp do morza, bez konieczności korzystania z Cieśniny Piławskiej.

- Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to inwestycja strategiczna dla Polski. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Planowane zakończenie I etapu prac, który obejmuje budowę portu osłonowego na Zatoce Gdańskiej, część lądową wraz ze śluzą, dwoma bramami, dwoma mostami obrotowymi oraz sztuczną wyspą na Zalewie Wiślanym nastąpi już w 2022 roku.

- Cała inwestycja jest podzielona na trzy etapy. Pierwszym – najbardziej spektakularnym – jest przekop Mierzei. Drugim – realizowanym od kwietnia 2021 r. – jest modernizacja toru wodnego rzeki Elbląg i budowa mostu w Nowakowie. Trzecim zaś jest pogłębienie toru wodnego – na ten etap inwestycji trwa obecnie przetarg. Pierwsze jednostki przepłyną przez Mierzeję Wiślaną już w 2022 roku – przypomina wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Rozpoczęły się już próbne obciążenia Mostu Północnego – drugiego z obiektów zapewniających stałą komunikację na drodze wojewódzkiej nr 501. Przypomnijmy, że na początku czerwca br. odbyły się testy i próbne obciążenia, a pod koniec czerwca otwarto dla ruchu kołowego Most Południowy. Obie przeprawy to jedne z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce o łącznej długość ponad 60 metrów i wadze ok. 550-560 ton. Mosty obrotowe, otwierane będą przemiennie, gdy przez kanał żeglugowy będą płynęły jednostki. Dzięki temu ruch na drodze wojewódzkiej nie będzie wstrzymany, a kierowcy nie będą stać w korkach.

Na początku grudnia poinformowano również o rozruchu urządzeń i instalacji obiektów kubaturowych na budowie przekopu Mierzei Wiślanej. Jednym z najważniejszych z nich jest Kapitanat Portu Nowy Świat – serce całej przeprawy, z którego administracja morska będzie nadzorować ruch przez kanał żeglugowy. Nowy kapitanat będzie także obsługiwał śluzę i trzy mosty obrotowe – dwa na Mierzei Wiślanej i jeden (w trybie awaryjnym) w Nowakowie.

W kapitanacie pracować będzie kapitan, jego zastępca, oficerowie inspekcyjni, oficerowie kierujący ruchem portowym i bosmani. W ostatnich tygodniach Urząd Morski w Gdyni prowadził sukcesywną rekrutację pracowników na wspomniane powyżej stanowiska.

Na zamarzniętym Zalewie Wiślanym postępują ponadto prace przy budowie sztucznej wyspy. Obszar o powierzchni 181 hektarów będzie schronieniem dla ptactwa. Dotąd wykonano zdecydowaną większość prac związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych i montażem ściągów. Aktualnie prace skupiają się na robotach czerpalnych oraz zasypywaniu grobli wyspy. Trwa układanie kamienia na pasie technicznym i narzutu z kamienia hydrotechnicznego na skarpie.

Mimo zimowych warunków atmosferycznych, które utrudniają prace hydrotechniczne, generalny wykonawca ma ambitne plany. W najbliższych miesiącach są to prace na Zatoce Gdańskiej, tj. zakończenie zasypywania grodzy na Falochronie Zachodnim, kontynuacja prac narzutowych i robót żelbetowych na obu falochronach. W rejonie śluzy w dalszym ciągu będą wykonywane oczepy na ścianach. Zaplanowano również montaż elementów konstrukcji stalowej bram oraz mechaniki, a także wyposażenia hydrotechnicznego.

Także pozostałe części inwestycji nabierają rozpędu. Aktualnie trwa obudowa brzegów rzeki Elbląg, co jest częścią przebudowy istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg o długości około 10,4 km. Bardzo ważną inwestycją, przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańców Nowakowa jest budowa mostu obrotowego w odległości około 650 metrów w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego.

Nowa przeprawa pozwoli na usunięcie przeszkody nawigacyjnej, jaką obecnie stanowi most pontonowy. W ramach inwestycji zbudowany zostanie również nowy ponad 1,5 kilometrowy odcinek drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg ze ścieżką dla pieszych i rowerzystów oraz trasami dojazdowymi.

Urząd Morski w Gdyni poinformował również o ogłoszeniu przetargu na kolejny etap prac, jakim jest pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym.

Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości blisko 25 kilometrów. Wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I” jest konsorcjum NDI/Besix. Trwają również prace na drugiej części, obejmującej obudowę brzegów rzeki Elbląg i budowę mostu obrotowego w Nowakowie. Ich wykonawcą jest Budimex S.A. Natomiast w zakresie trzeciej części, scalającej całą inwestycję, a mianowicie pogłębienia toru wodnego na Zalewie Wiślanym trwa właśnie postępowanie przetargowe. Inwestorem całości jest Urząd Morski w Gdyni.

REL/LS
FOT. materiały prasowe NDI / BESIX

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter