Żegluga

Urząd Morski w Szczecinie opublikował kolejną informację na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu modernizacji i pogłębiania toru wodnego Świnoujście - Szczecin.

Oto sprawozdanie z postępów prac:

 • pogłębiarka Vox Amalia zakończyła pracę na torze wodnym,
 • według stanu z 23 sierpnia - zakończyły się prace związane z demontażem rurociągu refulacyjnego przy wyspie W22, rurociąg został przycumowany przy wyspie i oczekuje na wyholunek,
 • rurociąg prowadzący do wyspy W28 oczekuje na przybycie, w najbliższych tygodniach, jednej z mniejszych pogłębiarek (najprawdopodobniej Scheldt River lub Meuse River),
 • przy wyspie W22 trwa montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych,
 • przy wyspie W28 trwa montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych,
 • trwają prace przy umacnianiu i profilowaniu skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim,
  sukcesywnie do nabrzeża HUK docierają dostawy kamienia hydrotechnicznego,
 • w obszarze obrotnicy Orli Przesmyk trwają prace pogłębiarskie, związane z jej przebudową,
 • trwają prace przy umacnianiu skarp podwodnych przy nabrzeżach BONn, HUK, Żeglarskim.

Wcześniej, według stanu z dnia 20 lipca:

 • pogłębiarka Vox Amalia pracowała na km 5+00 do 29+400,
 • na torze wodnym pracowały specjalistyczne pontony, wyrównujące powierzchnię dna toru i profilują skarpy podwodne,
 • urobek był odkładany obydwoma rurociągami na wyspę W22, planowano w krótkim czasie, że jeden z rurociągów zostanie przełożony do wyspy W28,
 • przy wyspie W22 trwał montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych (transport barkami z krajów skandynawskich),
 • obrzeże wyspy W28 zostało zamknięte, trwały prace przygotowawcze do robót umocnieniowych i montażu kamienia,
 • prace pogłębiarskie wykonano w niemal 90%, według stanu z 20 lipca zakończenie prac pogłębiarskich spodziewane było na przełomie sierpnia i września tego roku,
 • trwały prace przy umacnianiu i profilowaniu skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim,
  sukcesywnie do nabrzeża HUK docierały dostawy kamienia hydrotechnicznego (transport koleją z południa Polski),
 • w obszarze obrotnicy Orli Przesmyk trwały prace pogłębiarskie, związane z jej przebudową,
 • trwały prace przy umacnianiu skarp podwodnych przy nabrzeżach BONn, HUK i Żeglarskim.

Warunki żeglugi

Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy. Wszystkich użytkowników akwenu Urząd prosi jednocześnie o śledzenie zakładki "Bezpieczeństwo morskie - warunki żeglugi" na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne.

W dalszym ciągu obowiązuje Komunikat nr 4/2020 Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami oraz korekta Komunikatu nr 4/2020 Kapitana Portu Trzebież z 28 czerwca 2021, dotyczące zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się na Zalewie Szczecińskim pracami.

Urząd Morski w Szczecinie prosi także o zwrócenie uwagi na Komunikat nr 7/2021 Kapitana Portu Szczecin, odwołujący Komunikat nr 14/2020 Kapitana Portu Szczecin, dotyczący zniesienia obowiązkowego pilotażu dla statków o długości powyżej 60 m.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego

W ramach projektu, trwają także prace budowlane, związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) zakończyły się odbiory techniczne.

Zakończyły się także roboty drogowe, związane z pierwszym etapem budowy dróg wewnętrznych. Przy basenie Południowym trwają prace wykończeniowe oraz roboty czerpalne w basenie. Rozpoczęły się również prace rozbiórkowe drugiego etapu modernizacji.

W ramach projektu, według stanu z 20 lipca, trwały także prace budowlane, związane z modernizacją obiektów Bazy. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) trwały już odbiory techniczne. Dobiegały także końca roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych.

Do 20 lipca zakończono roboty konstrukcyjne przy wszystkich nabrzeżach basenu Południowego, trwały tam roboty uzbrojeniowe oraz montaż polerów, drabinek i odbojnic. Zakończono również prace konstrukcyjne przy pirsie, toczyły się tam również prace zbrojarskie oraz roboty czerpalne w samym basenie.

rel (Urząd Morski w Szczecinie

 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter