Żegluga

Na nadchodzącą dekadę przemian DNV GL zapowiedziała zmienia nazwę na DNV. DNV GL, firma specjalizująca się w usługach certyfikacyjnych i zarządzaniu ryzykiem zmieni 1 marca 2021 r. nazwę na DNV. Decyzję tą poprzedził wszechstronny przegląd strategii spółki pod kątem pozycji DNV w świecie, w którym wiele rynków, na których działa grupa, przechodzi zasadniczą zmianę.

Obecna nazwa firmy funkcjonowała od 2013 r., kiedy nastąpiło połączenie DNV (Det Norske Veritas) i GL (Germanishe Lloyd), a de facto - przejęcie niemieckiego klafyfikatora przez DNV (Det Norske Veritas) z Norwegii. Uproszczenie nazwy było naturalną konsekwencją pomyślnie przeprowadzonej fuzji i wielu lat funkcjonowania w ramach w pełni zintegrowanych struktur.

Jak stwierdził Remi Eriksen, prezes i CEO Grupy: "Połączyliśmy dwie wiodące firmy, które uzupełniały się pod względem potencjału i pozycji na rynku, a przyjęcie nazwy składającej się z dwóch elementów było w 2013 roku właściwym rozwiązaniem. Jednakże jej wymawianie było pewnym utrudnieniem i wielu klientów cały czas nazywało nas DNV. Klienci często wspomagają się naszą marką w budowaniu zaufania swoich interesariuszy, zatem prostsza nazwa stanie się w przyszłości jeszcze silniejszym symbolem zaufania, nadal pozostając przy tym nośnikiem wszystkich naszych mocnych stron i dumy płynącej ze 157-letniej spuścizny, nadal w służbie celowi, którym jest ochrona życia, mienia i środowiska."

Lata 20. XXI stulecia określono mianem dekady transformacji, czy też "dekady wykładniczego wzrostu", w której wyznaczone zostanie tempo przechodzenia na bezemisyjne źródła energii, systemy funkcjonujące w obszarach produkcji żywności, ochrony zdrowia oraz transportu ulegną zasadniczej zmianie, a technologie cyfrowe wspomagające gospodarkę 4.0 przejdą proces dojrzewania od fazy eksperymentalnej do działań na wielką skalę. Co najważniejsze, to właśnie w tej dekadzie ludzkość odniesie sukces lub porażkę w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Stawiając czoła problemom cyfryzacji i dekarbonizacji w całej ich złożoności, przedsiębiorstwa potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Dziedzina "potwierdzania zgodności" nie ogranicza się do usług - reprezentuje także fundamentalne wartości powstające w wyniku korzystania z usług świadczonych przez DNV. DNV stawia sobie ambitny cel kształtowania przyszłości certyfikacji w oparciu o dalszą informatyzację usług, a także w oparciu o swoją wiodącą rolę w zapewnianiu jakości informatyzacji poprzez zapewnianie jakości danych, technologii cyfrowych oraz komputeryzacji procesów.

"Nasza strategia nie tylko ukierunkowuje nas w stronę znaczącego wzrostu w świecie rosnącego zapotrzebowania na głos, któremu się ufa, ale także predysponuje nas do kształtowania przyszłości branży "potwierdzania zgodności", powiedział Eriksen. "DNV będzie stosować najlepsze, najefektywniejsze, zinformatyzowane metody świadczenia usług - czy to klasyfikacji, czy też certyfikacji, weryfikacji, inspekcji, doradztwa, czy wprowadzania rozwiązań cyfrowych".

rel (DNV GL)

 

+9 Niemcy chyba przysnęli
>będzie stosować najlepsze, najefektywniejsze, zinformatyzowane metody świadczenia usług.

I w tym przeszkadzały litery GL ?
23 luty 2021 : 18:02 xyz | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3992 4.488
EUR 4.635 4.7286
CHF 4.5948 4.6876
GBP 5.3758 5.4844

Newsletter