Żegluga

W dniach 6-10 lipca Międzynarodowa Organizacja Morska zorganizowała nieformalne zdalne sesje dyskusyjne poświęcone krótkoterminowym środkom mającym na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w żegludze międzynarodowej oraz ocenę ich skutków.

Sesje stały się okazją dla wszystkich państw członkowskich oraz organizacji o statusie doradczym w IMO do wymiany poglądów oraz najnowszych informacji dot. technicznych i eksploatacyjnych możliwości zmniejszenia intensywności zużycia węgla, zgodnie ze Wstępną Strategią IMO dot. GHG, o co najmniej 40% do roku 2030. Intensywność zużycia węgla odnosi się do emisji CO2 w stosunku do pracy transportowej, tzn. ilości przetransportowanego ładunku oraz odległości, którą przemierzył dany statek.

Konstruktywna atmosfera sesji wskazała na duże zainteresowanie stron wypracowaniem powszechnie przyjmowanego pakietu zmian do Załącznika VI Konwencji MARPOL, który zawiera już szereg wymagań związanych z efektywnością energetyczną w żegludze. Przyszłe zmiany na rzecz poprawy efektywności energetycznej statków mogłyby łączyć podejście techniczne i eksploatacyjne, ze specjalnym uwzględnieniem intensywności zużycia węgla.

Sesje dyskusyjne przeprowadzone w formule webinarium, w których wzięło udział ponad 350 uczestników (w tym przedstawiciel PRS), pogłębiły zrozumienie różnorodnych propozycji konkretnych narzędzi redukcji intensywności emisji i ich możliwy wpływ na państwa. Sesje zorganizowano przed przełożonymi w czasie spotkaniami Międzynarodowej grupy roboczej ds. redukcji emisji GHG ze statków (ISWG-GHG 7) oraz Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 75). Oczekuje się, że będzie możliwe zorganizowanie w późniejszym okresie bieżącego roku zarówno spotkania grupy ISWG-GHG, jak również sesji Komitetu MEPC.

IMO poinformowało również, iż podczas trwającej właśnie 32. nadzwyczajnej sesji Rady IMO (C / ES.32), która odbywa się w formie zdalnej, rozważana jest rekonstrukcja kalendarza sesji IMO na rok 2020 i 2021, w tym wprowadzenie możliwości przeprowadzenia sesji w formie wirtualnej. Informacje dotyczące zmiany harmonogramu spotkań zostaną udostępnione w odpowiednim czasie, tak aby umożliwić państwom członkowskim i innym uczestnikom podjęcie odpowiednich kroków. Ewentualne wznowienie spotkań w siedzibie IMO będzie zależało od wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Rządu Wielkiej Brytanii, a także od sytuacji państw członkowskich IMO.

rel (PRS)

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2888 4.3754
EUR 4.6599 4.7541
CHF 4.6485 4.7425
GBP 5.3111 5.4183

Newsletter