Żegluga

W piątek, 7 lutego 2020 roku o godzinie 12:30 zawieszono wiechę na budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku. W uroczystości wzięli udział: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, zastępca dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego, Jan Młotkowski oraz Piotr Kwiatkowski - dyrektor Oddziału Gdańsk firmy Alstal - realizującej zadanie.  

Sprzyjająca tego dnia słoneczna pogoda sprawiła, że uroczystość przebiegła w niezwykle sympatycznej atmosferze. W uroczystości uczestniczyli także pracownicy firmy Alstal oraz Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zawieszenie wieńca symbolicznie zakończyło ważny etap realizacji umowy z dnia 7 stycznia 2019 r., obejmującej przebudowę Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, realizowanej w ramach projektu "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation".

Umowę na wykonanie Modernizacji infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, realizowanej w ramach projektu "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation" na kwotę 27 641 041,10 zł brutto podpisano 7 stycznia 2019 roku.

Wykonawcą umowy jest Konsorcjum firm: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. sp. k. w Jacewie oraz Alstal Property Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany jest w ramach działania 3.2: Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimedialnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowych TEN-T i transportu multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji umowy to 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy obejmuje m.in. wykonanie:
- rozbiórki części istniejących obiektów,
- przebudowy obecnego budynku administracyjno-socjalnego wraz z halą pław "A",
- nawierzchni utwardzonych na pozostałym terenie działek nr 45, 46 i 49,2,
- linii odbojowej nabrzeża wysokiego - miejsce postoju statku s/v Zodiak,
- nowego wjazdu i nowego ogrodzenia.

Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, realizowana jest w ramach projektu "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation", który jest z kolei częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

W ramach wdrożenia Projektu inwestycyjnego zaplanowano realizację następujących zadań:
- wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego stanowiącego infrastrukturę zapewnienia dostępu do portów (w tym do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w obszarze Zatoki Gdańskiej),
- modernizacja infrastruktury Bazy Oznakowania Nawigacyjnego do obsługi technicznej znaków nawigacyjnych,
- rozbudowa krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego,
- modernizacja wybranych elementów systemu VTS Zatoka Gdańska,
- dostosowanie informatycznych systemów bezpieczeństwa morskiego do zadań związanych z wymianą informacji w ramach sieci europejskich,
- stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego systemu e-Navigation,
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb systemów wymiany informacji i bezpieczeństwa morskiego (w tym relacji statek-ląd).

rel (Urząd Morski w Gdyni)

Fot.: UMG, Piotr B. Stareńczak

Wiecha na nowym budynku bazy oznakowania nawigacyjnego w Gdańsku
Wiecha na nowym budynku bazy oznakowania nawigacyjnego w Gdańsku

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter