Żegluga

Urząd Morski w Gdyni dostanie 16 mln zł z unijnego z funduszy unijnych na budowę nowoczesnego systemu łączności radiowej obejmującego swym zasięgiem tzw. polską strefę odpowiedzialności za akcje ratownicze na Bałtyku - poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak czytamy w komunikacie, umowa o dofinansowanie została zawarta między Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Urzędem Morskim w Gdyni we wtorek podczas konferencji CEF Info Day. Zaznaczono, że system poprawi radiokomunikację skracając czas reakcji na potencjalne i rzeczywiste zagrożenia życia na morzu. Będzie on zgodny - jak wskazano - z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – zwanym systemem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Całkowity koszt projektu to 19 mln zł, natomiast 16 mln zł wyniesie dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko oraz z Instrumentu "Łącząc Europę". Jak czytamy, w ramach projektu zostanie m.in. opracowana koncepcja systemu wraz z wyliczeniem jego zasięgu, zakupiony niezbędny sprzęt oraz zbudowane zostaną maszty antenowe dla 11 stacji brzegowych. Powstaną też dwa Centra Nadawczo-Odbiorcze w Gdyni i Świnoujściu, przeprowadzone zostaną testy.

"Priorytetowe znaczenie dla UE, jeżeli chodzi o rozwój portów, mają inwestycje modernizujące dostęp drogowy i kolejowy do portów oraz zwiększające dostępność od strony morza - podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dodał, że oprócz świetnie rozwiniętej infrastruktury, potrzebne są również inwestycje w bezpieczeństwo i w tym obszarze możemy liczyć na wsparcie z funduszy unijnych.

"Wspólnie robimy kolejny, ważny krok w kierunku stworzenia inteligentnej, zmodernizowanej i w pełni połączonej infrastruktury transportowej oraz zapewnienia efektywnej realizacji kolejnych projektów w sektorze transportu morskiego – powiedziała, podpisując umowę na dofinansowanie inwestycji, Joanna Lech p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Z nowego systemu łączności poza Urzędem Morskim w Gdyni będzie również korzystać Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Morski w Słupsku oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

"Projekt zakłada budowę dwóch centrów nadawczo odbiorczych wraz z szeregiem ekspozytur prowadzących ciągły nasłuch na częstotliwościach używanych w niebezpieczeństwie oraz dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki temu unijne dofinansowanie przyczyni się do budowy nowoczesnego systemu łączności radiowej obejmującego swym zasięgiem polską wyłączną strefę ekonomiczną oraz polską strefę odpowiedzialności za akcje ratownicze na Bałtyku" – podkreślał kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

autor: Ewa Wesołowska

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter