Żegluga

Światowy Dzień Hydrografii (World Hydrography Day - WHD 2019) obchodzony był w tym roku pod hasłem "Informacja hydrograficzna istotnym elementem wiedzy o morzu". Krajowe obchody WHD 2019 miały miejsce w porcie Ustka w dniu 29 czerwca 2019 roku. Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej przy współudziale władz miasta Ustka, jednostek Marynarki Wojennej RP i Administracji Morskiej.  

W tym roku przy nabrzeżu portu Ustka zaprezentowane zostały: motorówka hydrograficzna MH 3 z Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego 3. Flotylli Okrętów, trałowiec ORP Wigry z 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz jednostka hydrograficzna Hydrograf 2 z Urzędu Morskiego w Słupsku. Natomiast wystawa plenerowa obejmowała historię i dzień dzisiejszy Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej, a na stoiskach zaprezentowane zostały produkty Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHMW), sprzęt hydrograficzny wykorzystywany w pracach hydrograficznych i podwodnych oraz najnowsze urządzenia hydrograficzne produkowane przez specjalistyczne firmy.

W sesji referatowej Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynaki Wojennej w Gdyni reprezentowany był przez nauczycieli akademickich Czesława Dyrcza i Henryka Nitnera.

Hydrograficzna sesja referatowa przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Ustka i obejmowała następujące wystąpienia:
- Wprowadzenie do WHD 2019 - szef BHMW kmdr Andrzej Kowalski;
- "Metody hydrograficznego poszukiwania obiektów na dużych głębokościach" – Czesław Dyrcz z Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej;
- "Rola informacji hydrograficznej w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu" – Henryk Nitner z BHMW i Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej;
- "Wraki Kołobrzegu – kolejne odkrycia" – Paweł Mikołajewski z firmy Escort Sp. z o. o.;
- "Morskie bezzałogowe systemy hydrograficzne na przykładzie produktów Teledyne Technologies" – Filip Papierz z firmy Enamor Sp. z o. o.

W popołudniowej części WHD 2019 załoga motorówki hydrograficznej MH 3 i specjaliści dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego zaprezentowali bezzałogowy nawodny pojazd hydrograficzny Z-Boat 1800.

Światowy Dzień Hydrografii - historia i cel

W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję nr A/60/30 Oceany i Prawo morza, która szczególnie pozytywnie oceniła i zaakceptowała propozycję Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) ustanowienia Światowego Dnia Hydrografii, w celu nadania odpowiedniego znaczenia i upowszechniania pracy IHO w różnorodnych środowiskach zainteresowanych działalnością morską, propagowania zawodu hydrografa morskiego oraz zwiększenie pokrycia i dostępności informacji hydrograficznej w skali globalnej.

Dzień 21 czerwca, będący rocznicą powołania w 1921 roku pierwszej organizacji międzynarodowej skupiającej krajowe służby hydrograficzne, to data kiedy cała społeczność hydrograficzna obchodzi swój dzień. Celem WHD jest zwiększenie świadomości społecznej o istotnej roli, jaką dziś odgrywa hydrografia i kartografia morska w społecznościach państw morskich.

WHD w Polsce

Polska podjęła inicjatywę IHO do organizowania krajowych obchodów WHD od samego początku i już w 2006 roku odbyły się takie krajowe, polskie obchody. Głównym organizatorem i koordynatorem krajowych obchodów WHD w Polsce jest Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, jako instytucja reprezentująca Polskę w IHO od 1926 roku, wykonująca rolę Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej.

Od początku też obchody te organizowane były przy aktywnym współudziale administracji morskiej, samorządów oraz uczelni morskich, a także firm i instytucji powiązanych z działalnością hydrograficzną. BHMW od kilku lat przyjęło założenie organizowania krajowych obchodów w różnych ośrodkach związanych z działalnością na morzu.
Do tej pory takie krajowe przedsięwzięcia miały miejsce w Gdyni, Gdańsku i Kołobrzegu a zakres i charakter tych obchodów, zależał od współudziału innych interesariuszy, dając szansę na promocję lokalnych osiągnięć w rozwoju gospodarki morskiej, regionu i poszczególnych instytucji.

Zgodnie z decyzją IHO, obchody WHD każdego roku odbywają się pod określonym innym hasłem tematycznym, pozwalającym szczególnie podkreślić znaczenie określonej dziedziny działalności hydrograficznej.

rel (AMW)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter