Stocznie, Statki

- Rada Budowy Okrętów jest ważnym ciałem opiniotwórczym i opiniodawczym, dającym propozycje korzystnych rozwiązań dla polskiej Marynarki Wojennej, przemysłu i gospodarki – mówił podczas jubileuszowego posiedzenia Rady Budowy Okrętów (RBO) prof. dr hab. Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego.

W uroczystym spotkaniu, zorganizowanym 1 bm. z okazji 10-lecia działalności RBO w stoczni Remontowa Shipbuilding SA, udział wzięli m.in. prezes zarządu tej stoczni Marcin Ryngwelski, poseł Małgorzata Zwiercan – Komendant Główny OHP (Ochotnicze Hufce Pracy), poseł Kacper Płażyński, kmdr por. rez. Maciej Janiak, kmdr Aleksander Urbanowicz z Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego, prof. Marek Dzida z Politechniki Gdańskiej, Dorota Arciszewska-Mielewczyk – prezes PLO, Ewa Kittel-Prejs - Babcock International Group i Marcin Wiśniewski – prezes Zarządu Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej SA.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Budowy Okrętów odbyło się 30 listopada 2012 roku. Zwołano je z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego w Akademii Marynarki Wojennej. W skład rady weszli przedstawiciele przemysłu, świata nauki i oficerowie marynarki wojennej.

Swoimi zainteresowaniami objęliśmy wszystkie trzy elementy układanki, która decyduje o rozwoju Marynarki Wojennej i polskiego bezpieczeństwa morskiego. Staraliśmy się zawsze działać tak, aby przedkładane przez nas treści trafiały do polityków. Aby przyjmowali je za swoje, aby się z nimi utożsamiali, aby te treści służyły im i dobru sprawy – mówił kmdr por. rez. Maciej Janiak, przewodniczący RBO.

Sens powołania tego podmiotu, 10 lat temu widziała także Dorota Arciszewska-Mielewczyk, obecna prezes Polskich Linii Oceanicznych.

Cieszę się, że zaliczam się do grona osób, które widziały sens w powstaniu Rady Budowy Okrętów. Reprezentując armatora marynarki handlowej twierdzę, że jesteśmy na morzu jedną, wielką rodziną, zwłaszcza w obliczu dzisiejszej wojny i tego, co się dzieje na świecie. Nie licytujemy się, tylko wykonujemy swoją pracę na morzu i lądzie, bowiem transport, logistyka, przemysł morski, stoczniowy i Marynarka Wojenna są ze sobą dzisiaj powiązane – mówiła prezes PLO.

Zajmujemy się przede wszystkim strategicznymi dziedzinami polskiego przemysłu stoczniowego i obronnego – mówił prof. Paweł Soroka. - Wszyscy pamiętamy, jak duża niewiara, także w szeregach Marynarki Wojennej, była w możliwości polskiego przemysłu stoczniowego, m.in. w skutek przedłużającego się procesu realizacji, najpierw Gawrona, a potem Ślązaka (…).

Jak dodał, cała nadzieja w stoczni Remontowa Shipbuilding SA, która „ma wspaniałe tradycje jeszcze z okresu PRL”. Prof. Soroka nawiązał także do trzech, najnowszej generacji okrętów wielozadaniowych z zaawansowanym systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, które zostaną zbudowane w ramach programu „Miecznik”. To właśnie wspieranie tego programu jest obecnie priorytetowym celem działalności RBO.

W 2017 roku Prezydent RP podpisał Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego, opracowaną przez RBO we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Ten dokument, jak informuje RBO, w znacznej mierze przyczynił się do uruchomienia jednego z najważniejszych i największych programów zbrojeniowych w Polsce, po 1989 roku.

O realizacji tego projektu mówił także Cezary Cierzan, dyrektor Programu pk Miecznik z ramienia lidera konsorcjum PGZ SA, który połączył się z uczestnikami spotkania telefonicznie.

Do tej pory Miecznik realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Duże kamienie milowe, choć ciągle papierowe, osiągnęliśmy zgodnie z planem. W listopadzie 2022 roku złożyliśmy Zamawiającemu - Agencji Uzbrojenia - projekt wstępny wraz z szeregiem dokumentów planistycznych. W chwili obecnej Zamawiający, po pozytywnej ocenie, uzgadnia szczegółowe warunki realizacji etapów budowy. Fizyczna budowa rozpocznie się 16 sierpnia 2023 roku poprzez symboliczne palenie blach – mówił Cezary Cierzan.

Konsorcjum PGZ-Miecznik tworzą PGZ S.A. jako lider oraz PGZ Stocznia Wojenna i Remontowa Shipbuilding SA. Partnerami zagranicznymi w projekcie są firmy Babcock – odpowiedzialna za projekt platformy okrętu Arrowhead 140, Thales UK - główny dostawca podsystemów walki oraz firma MBDA UK, która dostarczy systemy obrony przeciwlotniczej.

Warto zauważyć, iż równolegle z realizacją Programu Miecznik, kontynuowana jest budowa niszczycieli min typu Kormoran II. Trzeci z serii ORP Mewa wszedł do służby 14 lutego br. Budowa kolejnych trzech okrętów tej klasy, jest już w fazie przygotowania produkcji.

To w 100 procentach polska myśl techniczna zaprojektowana w polskim biurze projektowym pod nadzorem polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego, przy udziale specjalistów z Akademii Marynarki Wojennej, Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Morskiej, Politechniki Gdańskiej, Centrum Techniki Okrętowej. Tych jednostek i instytucji, które były zaangażowane w projekt i budowę tych jednostek jest bardzo dużo - mówił Marcin Ryngwelski, prezes Remontowa Shipbuilding SA.

Mamy trzy niszczyciele min, które dumnie noszą już biało-czerwoną banderę, a już niedługo, bo pod koniec marca rozpocznie się palenie blach pod budowę kolejnego, czwartego okrętu tego typu. Do 2027 roku, zanim powstanie Miecznik, przekażemy trzy następne niszczyciele min i dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego - dodał.

Mowa o Programie pod kryptonimem Delfin, w ramach którego Marynarka Wojenna RP otrzyma dwa okręty typu SIGINT (signal intelligence), przeznaczone do pozyskiwania danych wywiadowczych. Okręty zostaną zbudowane w całości przez podwykonawcę – stocznię Remontowa Shipbuilding SA, która dostarczy kompletne platformy pływające, wyposażone w napęd i wszystkie urządzenia oraz systemy okrętowe, z wyjątkiem specjalistycznych systemów zwiadu elektronicznego, które zostaną zamontowane w Szwecji.

Podczas jubileuszowego spotkania Rady Budowy Okrętów przeprowadzono także wybory na nowego Przewodniczącego RBO. Jednogłośnie nominowano na tę funkcję prof. dr hab. Andrzeja Makowskiego (na zdjęciu po prawej), natomiast do Zarządu RBO wybrano następujące osoby: kadm. w st. spocz. Zbigniew Popek, dr Łukasz Wyszyński, dr Bohdan Pac, dr Teresa Usewicz i Marek Sęk.

Agnieszka Latarska

Fot.: Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.375 4.4634
EUR 4.6524 4.7464
CHF 4.7168 4.812
GBP 5.3164 5.4238

Newsletter