Stocznie, Statki

Od pewnego czasu Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" SA zamierza sprzedać w trybie przetargu nieograniczonego prom Gryfia - jeden z najstarszych statków pływających w Polsce. Dotychczas odbyło się sześć przetargów (dwa w 2020 roku i cztery w 2022), w których nie udało się wyłonić oferenta. Siódmy przetarg zakończy się 27 lipca.

Po drugim przetargu, w listopadzie 2020 roku Zarząd stoczni wysłał do prezydenta Szczecina i marszałka województwa zachodniopomorskiego pisma z propozycją zakupu promu.

Reprezentanci władz miasta i województwa nie przystąpili do żadnego z przetargów i nie przedstawili jakichkolwiek form negocjacji - informuje stocznia.

Jak czytamy w komunikacie, w „Wyciągu z protokołu posiedzenia Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków” z dnia 5 listopada 2021 roku znalazł się między innymi taki zapis: „Lech Karwowski, członek Rady, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie poinformował, że aby prom Gryfia stał się własnością Muzeum Narodowego w Szczecinie, konieczne jest zaangażowanie samorządu, który ustali wartość zakupu oraz wartość i sposób eksploatacji obiektu. Podkreślił, że na razie nie było żadnych rozmów w tej sprawie”.

Gryfię oszacowano na kwotę ponad 150 tys. złotych. Władze województwa proponowały złotówkę.

Zgłaszane propozycje przekazania promu za złotówkę uznajemy za niedorzeczne i świadczące o kompletnej nieznajomości prawa i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Przekazanie majątku przedsiębiorstwa, a częścią tego majątku jest prom Gryfia, za „przysłowiową złotówkę” jest nie tylko niezgodne ze statutem naszego przedsiębiorstwa, ale stanowiłoby także rażące naruszenie przepisów prawa. Do 27 lipca br. oczekujemy na oferty w kolejnym, siódmym już postępowaniu przetargowym - czytamy w komunikacie MSR Gryfia.

W czwartym postępowaniu, zakończonym 27 kwietnia 2022 roku, wpłynęły dwie oferty. Kiedy komisja przetargowa wezwała uczestników w celu przekazania dodatkowych informacji o rozpoczęciu procedury wpisania promu do rejestru zabytków ruchomych techniki (wniosek o wpisanie promu do tego rejestru złożyło szczecińskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytków Kultury Technicznej), oferenci zrezygnowali z zakupu. W kolejnych postępowaniach, zakończonych w maju i czerwcu bieżącego roku, nie było żadnych ofert. Aktualnie trwa siódmy przetarg, który zakończy się 27 lipca.

W prowadzonych postępowaniach potencjalny nabywca jest zobligowany do podpisania oświadczenia, że w przypadku zakupu prom nie zostanie zezłomowany.

Historia promu Gryfia

Prom kolejowy Tyras (eksploatowany później jako Gryfia) zbudowała w 1887 roku stocznia Vulkan Stettiner Maschinenbau AG. W pierwszej połowie XX wieku był własnością Szczecińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i zapewniał połączenie z Dworcem Wrocławskim.

W 1941 roku prom przekazano do Świnoujścia, gdzie eksploatowany był pod nazwą Swinemunde II. W roku 1945 jednostka zatonęła w Świnoujściu. Dwa lata później, w roku 1947, prom wydobyto i przekazano Stoczni Remontowej „Gryfia”. Pod nazwą Prom Kolejowy II służył Polskim Kolejom Państwowym do transportu wagonów.

W 1953 roku zmienił nazwę na Gryfia i pracował w Świnoujściu, następnie trafił do Szczecina.

W 1992 roku w Stoczni Rzecznej w Tczewie nastąpił gruntowny remont jednostki. Podczas prac starą maszynę parową zastąpił napęd spalinowy (silnik PZM Puck). Kominy z autentycznymi znakami armatorskimi stoczni zastąpiono atrapami, ponieważ po zmianie napędu na spalinowy nie spełniały już swojej pierwotnej roli.

W wyniku prac remontowych zmodyfikowano konstrukcję kadłuba, dodając kilka wręg i wzmacniając wzdłużnik denny. W części dziobowej zamontowano stalowe odbijacze. O ponad metr podniesiono nadbudówkę wraz ze sterówką. Wymieniono instalację elektryczną, układy hydrauliczne oraz przebudowano siłownię i pomieszczenia dla załogi. Zdemontowano tory kolejowe, a pokład przystosowano do przewozu 6 samochodów osobowych lub 2 ciężarowych oraz 250 pasażerów.

Po remoncie nastąpiła zmiana klasyfikacji jednostki z promu kolejowo-pasażerskiego na samochodowo-pasażerski. W znacznym stopniu utracił swój pierwotny, „zabytkowy” charakter, ponieważ elementy historyczne zostały zdemontowane i wymienione na nowe. Część zdemontowanego wyposażenia, w tym między innymi: oryginalny silnik parowy, mosiężną maszynę sterową, parową windę ładunkową oraz agregat prądotwórczy przekazano do Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Po zakończeniu remontu Gryfia stała się jednostką rezerwową, a do przewozu pracowników wykorzystywany był nowszy prom Gryfia II. W roku 2015, po przekazaniu do użytku Mostu Brdowskiego, oba promy wycofano z eksploatacji.

Pomoc w przygotowaniu jednostki do ekspozycji

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" SA od dwóch lat próbuje sprzedać prom jako nieużyteczny dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mimo licznych, najczęściej słownych i niestety niezobowiązujących deklaracji, dotychczas żadna z instytucji, którym powinno zależeć na dbałości o historyczne dziedzictwo miasta i regionu, nie wyraziła chęci zakupu jednostki.

Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że prom chcielibyśmy sprzedać w cenie złomu i tak określiliśmy jego wartość. Jeśli prom miałby stanowić dziedzictwo historyczne i służyć mieszkańcom, jako Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. deklarujemy chęć przygotowania jednostki do ekspozycji po bardzo atrakcyjnych, promocyjnych cenach. Jesteśmy otwarci na wszelkie rozsądne i zgodne z przepisami prawa propozycje dotyczące przyszłości promu „Gryfia” - informuje Zarząd MSR Gryfia.

rel (MSR Gryfia), AL

Fot.: Piotr B. Stareńczak / PORTALMORSKI.PL

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter