Stocznie, Statki

Dwa przeciwpowodziowe lodołamacze liniowe Ocelot i Tarpan zbudowane w stocznie Remontowa Shipbuilding SA na zamówienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie są już gotowe do pełnienia swych funkcji.

Obie jednostki opuściły stocznię 26 sierpnia 2021 r. rozpoczynając swoją pierwszą, prawdopodobnie najdłuższą podróż morzem z Gdańska do portu macierzystego Szczecin – Podjuchy, do którego dotarły 10 września 2021.

Rejs ten w trudnych warunkach pogodowych był znakomitym sprawdzianem sprawności oraz niezawodności napędu i pozostałych systemów ogólnookrętowych, zapewniających bezpieczeństwo, a także efektywną eksploatację.

Jak informuje stocznia, po zawinięciu do Szczecina nastąpiło szkolenie załóg w zakresie eksploatacji i obsługi siłowni, systemów radionawigacyjnych oraz urządzeń pokładowych.

17 września br. nastąpiło oficjalne przekazanie zamawiającemu aktualnie najnowocześniejszych lodołamaczy w Polsce. Dokumenty zdawczo – odbiorcze w imieniu RZGW w Szczecinie podpisał inżynier kontraktu – Wojciech Grześkowiak, w imieniu stoczni Remontowa Shipbuilding - kierownik projektu Tomasz Sulkowski. Dodajmy, że koordynatorem projektu budowy tych jednostek w stoczni Remontowa Shipbuilding był Michał Kasperczuk.

Budowa lodołamaczy została częściowo sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności.

Ocelot i Tarpan wezmą udział już w najbliższej akcji kruszenia lodu na Odrze podczas polsko – niemieckiej akcji lodołamania zastępując dwie, liczące dziś ponad 50 lat  jednostki.

rel (Remontowa Shipbuilding)

Fot.: Michał Kasperczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter