Stocznie, Statki
Minister Skarbu Państwa wysłał zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki „Port Service” sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do 20 maja 2009 roku.
Na aukcji zostanie sprzedanych 55 123 udziałów dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 50 złotych każdy, stanowiących 13,4 % kapitału zakładowego spółki pod firmą „Port Service”.
Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 25,50 zł. Minimalną wartość postąpienia określa się na 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).
W przypadku niezgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach 1 (jednej) minuty.
Zakres działalności spółki:
Przedmiotem działalności Spółki są: usługi czyszczenia zbiorników i ładowni statków oraz separatorów, odbiór i utylizacja odpadów stałych i płynnych (w tym odpadów szkodliwych), sprzedaż olejów odzyskiwanych w wyniku utylizacji wód zaolejonych oraz po produktach ropopochodnych oraz usługi czyszczenia kanalizacji burzowych.
Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą zapoznać się z informacjami o Spółce (sprawozdania finansowe za lata 2006 i 2007 oraz sprawozdanie F-01 za okres od początku roku do końca IV kwartału 2008 roku) w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w pokoju numer 589, - 14, 15 i 18 maja 2009 roku, w godzinach pracy urzędu, tj. 8.15 – 16.15.
Projekt umowy sprzedaży udziałów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa pod adresem: www.msp.gov.pl.

Źródło: spedycje.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter