Prawo, polityka

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich został we wtorek zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi m.in. o załogi statków eksploatowanych na wodach polarnych.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, został on przygotowany w celu wprowadzenia ramowych programów przeszkoleń specjalistycznych dla członków załóg statków morskich eksploatowanych na wodach polarnych oraz dla członków załóg statków podlegających Międzynarodowemu Kodeksowi Bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu.

Projekt związany jest ze zmianami wprowadzonymi do Konwencji SCTW (Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht), które zostały zaimplementowane do prawa Unii Europejskiej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE nakładającą na państwa członkowskie wprowadzenie przepisów niezbędnych do wykonania przepisów dyrektywy.

Aktualnie dyrektywa została zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2022/993 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy – wskazano.

Projekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich. Dodane zostały punkty zawierające ramowe programy przeszkoleń w stopniu podstawowym i wyższym w zakresie statków eksploatowanych na wodach polarnych oraz przeszkoleń - również w stopniu podstawowym i wyższym - dla statków podlegających kodeksowi IGF (Międzynarodowemu Kodeksowi Bezpieczeństwa).

Przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie nie wprowadza dodatkowych wymagań dla morskich jednostek edukacyjnych, a okres 14 dni jest wystarczający do dostosowania programów przeszkoleń do ramowych programów określonych w projekcie rozporządzenia. Ponadto, morskie jednostki edukacyjne, które prowadzą przedmiotowe przeszkolenia posiadają już uznanie w tym zakresie i nie będzie wymagane ponowne uznanie – wyjaśniono.

autorka: Elżbieta Bielecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2902 4.3768
EUR 4.6705 4.7649
CHF 4.6675 4.7617
GBP 5.3071 5.4143

Newsletter