Prawo, polityka

26 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk", przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Podstawowym celem Programu jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku - w tym falochronu i toru wodnego. Zapewni ona funkcjonowanie budowanej jednostce regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej (FSRU). W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej są to priorytetowe przedsięwzięcia. Przyczynią się do dalszego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

"Budowa falochronu w gdańskim porcie to przykład inwestycji o strategicznym znaczeniu dla państwa. Dzięki takim przedsięwzięciom nie tylko zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także wykorzystujemy potencjał naszych portów" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Najważniejsze założenia

  • W ramach Programu powstanie falochron osłonowy o długości około 1000 m i obiekty towarzyszące. Dzięki nim możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU).
  • Budowa terminala FSRU ma charakter priorytetowy dla zapewnienia dalszego bezpieczeństwa energetycznego kraju.
  • Program przyczyni się do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca.
  • Nowa infrastruktura posłuży w dłuższej perspektywie dalszemu wielokierunkowemu rozwojowi portu zewnętrznego w Gdańsku oraz portu w Gdyni. Będzie to możliwe m.in. dzięki dostosowaniu ich infrastruktury do wymagań nowoczesnych systemów transportowych i przystosowania zespołu portowego do przewidywanego intensywnego wzrostu obrotów w basenie Morza Bałtyckiego.
  • Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia roli Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC w powiązaniu z intermodalną transeuropejską siecią transportową TEN-T.
  • Nowa inwestycja będzie miała wpływ na wzrost aktywności gospodarczej miasta i regionu oraz aktywności zawodowej wynikającej z eksploatacji terminalu LNG, a w przyszłości również innych nowych stanowisk przeładunkowych.
  • Na ten cel z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu zostanie przeznaczone ponad 800 mln zł.

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

Fot.: Port Gdańsk (ZMPG)

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3292 4.4166
EUR 4.5811 4.6737
CHF 4.7377 4.8335
GBP 5.29 5.3968

Newsletter