Prawo, polityka

Już 29 stycznia 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Dokonuje ona szeregu istotnych zmian w zasadach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących pracę. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Nowelizacja zawiera szereg ułatwień dla obcokrajowców migrujących do Polski w celu podejmowania pracy. Przepisy wprowadzają uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Poszerzony zostaje także katalog okoliczności niewymagających zmiany tego zezwolenia.

Ustawa wprowadza bardzo ważną zmianę, z której skorzystają przede wszystkim polscy pracodawcy, dotyczącą oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy z 6 do 24 miesięcy. Ta modyfikacja będzie niewątpliwie istotna dla obywateli Ukrainy, najliczniejszej grupy obcokrajowców na polskim rynku pracy. Podejmowanie pracy na podstawie wspomnianych oświadczeń jest najpopularniejszą ścieżką zatrudniania obcokrajowców w Polsce.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach umożliwia ponadto specjalny, uproszczony tryb zakończenia postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2021 r. i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ustawy. Rozwiązanie to ma na celu sprawnie zakończyć toczące się postępowania i zniwelować większość zaległości, które powstały w ostatnich latach w związku z rosnącą liczbą prowadzonych spraw oraz pandemią COVID-19.

Szczegółowe informacje na temat zmian prawie są dostępne na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców – gov.pl/udsc.

rel (Urząd do Spraw Cudzoziemców)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter