Prawo, polityka

Cztery państwa w efekcie przeprowadzonych właśnie wyborów znalazło się w Radzie IMO, ale niestety nie ma wśród nich Polski. Cztery inne wypadły z tego gremium skupiającego przedstawicieli 40 krajów. Bliski Wschód zwiększył "stan posiadania" jeśli chodzi o status członków organu wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Morskiej - Rady IMO, podczas gdy w wyborach przegrały zasiadające w niej dotąd kraje Ameryki Południowej.

W wyniku głosowania cztery państwa straciły miejsce w 40-miejscowej Radzie Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Oznacza to jednak, że cztery nowe kraje dołączą do Rady, organu wykonawczego IMO, gdy w 2022 roku rozpocznie się jej kolejna dwuletnia kadencja.

W głosowaniu państwa Ameryki Południowej i Afryki straciły miejsca, natomiast Bliski Wschód, Południowy Pacyfik i Europa zyskały reprezentację.

Regulator żeglugi w ramach ONZ opublikował nową listę krajów podzielonych na trzy kluczowe "kategorie wyborcze" po wyborach, które odbyły się w ramach trwającego do 15 grudnia posiedzeniu Zgromadzenia IMO, które spotyka się co dwa lata.

Kategoria A, to grupa państw, które - jak się to określa - "mają największy interes w zakresie świadczenia usług żeglugowych". Ta grupa członków Rady IMO pozostaje bez zmian.

Na liście Kategorii B, obejmującej 10 państw o największym zainteresowaniu międzynarodowym handlem morskim, Szwecja zastąpiła Argentynę, a pozostałych dziewięć dotychczasowych uczestników pozostało w składzie Rady.

Najwięcej zmian zaszło w wyniku ostatniego głosowania na liście kategorii C, złożonej z "innych państw szczególnie zainteresowanych transportem morskim lub nawigacją, których wybór zapewnia Radzie odpowiedni zasięg geograficzny". Do tego grona dołączyły: Arabia Saudyjska, producent gazu i posiadacz wielkiej floty gazowców Katar oraz maleńkie państwo wyspiarskie Vanuatu na Południowym Pacyfiku. Peru i RPA nie zdołały uzyskać reelekcji, podczas gdy Kuwejt nie aspirował do utrzymania swojego miejsca i nie kandydował.

Kolumbia, Bangladesz, Nigeria, Pakistan i Polska również walczyły o miejsca w kategorii C, ale nie udało im się zdobyć wystarczającej liczby głosów.

Polska, głównie siłami Ministerstwa Gospodarki Morskiej, a później odpowiedniego departamentu Ministerstwa Infrastruktury, od kilku lat intensywnie zabiegała o wejście do Rady IMO. Promocji Polski jako kandydata do miejsca w IMO Council służyć miała m.in. organizacja Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Na jedną z wcześniejszych jego edycji udało się nawet zaprosić do Szczecina sekretarza generalnego IMO Kitacka Lima.

Małe i rozwijające się kraje naciskały na włączenie ich do Rady, jako że IMO kontynuuje prace nad regulacjami dotyczącymi dekarbonizacji, przy czym niektóre kraje wrażliwe na zmiany klimatu (np. Vanuatu) szukały silnych środków i działań w tym zakresie, a inne państwa obawiały się o wpływ ekonomiczny i sprawiedliwość wszelkich podejmowanych środków i przyjmowanych w regulacjach rozwiązań.

Jednak Polska i inne kraje aspirujące do udziału w Radzie IMO, i tak mogą mieć w końcu swoją szansę, jako że dzień przed głosowaniem nowego składu Rady na lata 2022-2023, Zgromadzenie przegłosowało jego rozszerzenie do 52 członków. Zostanie również przedłużona kadencja - z dwóch do czterech lat.

Nowe regulacje muszą jednak najpierw wejść w życie, by do Rady mogło być wybranych dodatkowych 12 członków. By to się stało - dwie trzecie członków IMO, czyli 117 państw, musi sformalizować swoją akceptację. Lim wezwał kraje do szybkiego podjęcia tego kroku.

"Przyjęcie poprawek do konwencji IMO jest ważnym kamieniem milowym w reformie Rady" - powiedział sekretarz generalny IMO Kitack Lim."Rozszerzenie składu Rady do 52 krajów będzie wspierać osiągnięcie reprezentatywnej, zrównoważonej, zróżnicowanej i skutecznej Rady, która może wspierać interesy wszystkich członków i zapewnia reprezentację wszystkich głównych obszarów geograficznych świata" - dodał Lim.

Po rozszerzeniu w kategoriach A i B będzie po 12 krajów, podczas gdy lista kategorii C powiększy się o osiem do 28.

Rada służy jako kluczowy organ wykonawczy IMO, realizując większość obowiązków i zadań Zgromadzenia, gdy szersze gremium nie odbywa sesji (poza tymi związanymi z bezpieczeństwem i zanieczyszczeniami środowiska morskiego). W tej roli jej członkowie mają znaczący głos w określaniu polityki, a także budżetu i harmonogramu prac IMO.

Zgromadzenie ma również wybrać kolejnego sekretarza generalnego IMO, kiedy Lim zakończy swoją drugą i ostatnią kadencję latem przyszłego roku.

Zgromadzenie, które składa się ze wszystkich 175 państw członkowskich i trzech członków stowarzyszonych, odbywa obecnie w Londynie, do 15 grudnia, swoje 32. posiedzenie.

PBS, rel, z mediów

Collage: PBS 

Rada IMO w latach 2022-2023:

  • Kategoria A: 10 państw, które są najbardziej zainteresowane świadczeniem usług w transporcie morskim:
    Chiny, Grecja, Włochy, Japonia, Norwegia, Panama, Korea Południowa, Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
  • Kategoria B: 10 państw mających największy interes w międzynarodowym handlu morskim:
    Australia, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Niderlandy, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
  • Kategoria C: 20 państw, które mają szczególne interesy w transporcie morskim lub nawigacji morskiej i których wybór do Rady zapewni reprezentację wszystkich głównych obszarów geograficznych świata:
    Wyspy Bahama, Belgia, Chile, Cypr, Dania, Egipt, Indonezja, Jamajka, Kenia, Malezja, Malta, Meksyk, Morokko, Filipiny, Katar, Arabia Saudyjska, Singapur, Tailandia, Turcja i Vanuatu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter