Prawo, polityka

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy, która doprecyzowuje definicję ratownika wodnego poprzez wskazanie, że posiada on co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 401 posłów, przeciw było trzech, a 47 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie opowiedzieli się za odrzuceniem poprawek zaproponowanych przez Koalicję Obywatelską. Odrzucenie poprawek rekomendowała Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

KO zwracała uwagę, że kwalifikacje przydatne do wykonywania zawodu ratownika wodnego powinny zostać wpisane do ustawy, a nie jak - zaproponowano w noweli - były określone w rozporządzeniu ministra SWiA.

Jak zaznaczyła na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawicielka strony rządowej, która wnioskowała o odrzucenie poprawek, ratownik wodny nie jest zawodem, jak to ma miejsce w przypadku innych zawodów.

To jest zespół warunków, które należy spełnić, żeby móc wykonywać zadania ratownika wodnego. Jeżeli nie odnowi, nie recertyfikuje dyplomu nurka, zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i innych dyplomów, traci status ratownika wodnego z mocy prawa - tak nie ma w przypadku zawodów o których mowa w pozostałych przepisach ustawy - zwracała uwagę.

Znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych autorstwa MSWiA precyzuje, że ratownik wodny posiada co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym. Dodatkowo - jak wskazywali autorzy projektu - delegacja ustawowa dla ministra SWiA umożliwi wydanie przepisów określających inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, oraz wskazanie rodzaju dokumentów potwierdzających posiadanie takich kwalifikacji.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w tej sprawie, kwalifikacjami przydatnymi w ratownictwie wodnym są m.in. kwalifikacje uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej, a także kwalifikacje: w żegludze morskiej, do wykonywania zawodu ratownika medycznego, lekarza i pielęgniarki systemu PRM, kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nurka, czy kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Wykaz szeregu dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym określono w załączniku do rozporządzenia. Znalazły się w nim m.in. świadectwa i patenty w żegludze śródlądowej, uprawnienia motorowodne, czy świadectwa i dyplomy w żegludze morskiej.

Jak zaznaczano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu, w dotychczasowych przepisach brakowało jednoznacznego określenia definicji ratownika wodnego, gdyż nie wskazano w nich, ile kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien posiadać ratownik wodny.

Według dotychczasowej definicji, ratownikiem wodnym jest osoba, która: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich; inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym; spełnia wymagania określone w ustawie o PRM dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika; jest zatrudniona albo pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, tzw. inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym "muszą być +inne+ niż te, które wynikają z ukończenia kursu ratownika wodnego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym". Ponadto muszą być one inne, niż te wynikające z ukończonego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zaznaczono również, że kwalifikacje te powinny być w szczególności przydatne do takich działań jak: przyjęcie zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu; dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym; udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy; zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia; ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia; transporcie poszkodowanych do miejsca udzielenia pomocy, czy w poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

Aktualnie każdy ratownik wodny musi dysponować co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Jeżeli natomiast spełnia wymagania dla lekarza systemu PRM, pielęgniarki systemu PRM, ratownika medycznego, realizujących doskonalenie zawodowe, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy wypełnia także wymagania w zakresie wyznaczonym do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. W projektowanej regulacji osoby te z uwagi na nadwyżkę kompetencji w dziedzinach medycznych, będą także spełniać dodatkowe kwalifikacje w ratownictwie wodnym - napisano w uzasadnieniu.

Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

autor: Marcin Chomiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter