Prawo, polityka

Gospodarka wodna trafiła ostatecznie do resortu infrastruktury. Opublikowano też rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Do resortu infrastruktury, który obsługuje m.in. żeglugę śródlądową i gospodarkę morską został włączony jeszcze dział gospodarka wodna - wynika z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to, że MI przejmuje zarząd nad IMGW oraz Wodami Polskimi.

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury. Stanowi ono, że do MI, które obsługuje sprawy działów transport, żegluga śródlądowa i gospodarka morska włącza się z resortu klimatu i środowiska dział "gospodarka wodna" oraz pracowników obsługujących te sprawy. Oznacza to, że pod zarząd resortu infrastruktury przejdą Wody Polskie oraz IMGW.

Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami, dział - gospodarka wodna - miał trafić pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Infrastruktury miało z kolei mieć pod swoją pieczą m.in. żeglugę śródlądową i gospodarkę morską.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się założenia projektu rozporządzenia rządu ws. powołania pełnomocnika do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.
Rozporządzenie miał przygotować resort infrastruktury.

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Zadaniem nowego pełnomocnika będzie również przedstawienie harmonogramu działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich, a także monitorowanie postęp prac w tej sprawie.

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem do zadań nowego pełnomocnika będzie należeć m.in. prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych; przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania tymi drogami wodnymi.

Zadaniem pełnomocnika będzie również wskazywanie niezbędnych inwestycji w gospodarce wodnej, czy identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce.

Pełnomocnik będzie przygotowywać również koncepcje ekonomiczne, prawne i organizacyjne dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z rozporządzeniem pełnomocnik będzie również odpowiadał za stworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich.

W rozporządzeniu czytamy, że obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową pełnomocnika będzie zapewniać urząd "obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej". Oznacza, to że będzie to resort infrastruktury. Zgodnie bowiem z opublikowanym wcześniej rozporządzeniem, pod MI oprócz żeglugi śródlądowej i gospodarki morskiej włączono także dział gospodarka wodna. Zgodnie z tym rozporządzeniem pod zarząd resortu infrastruktury trafiły też Wody Polskie oraz IMGW.

Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami, dział - gospodarka wodna - miał trafić pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Infrastruktury miało z kolei mieć pod swoją pieczą m.in. żeglugę śródlądową i gospodarkę morską. 

Michał Boroń 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter