Prawo, polityka

Rząd w czwartek zajmie się projektem noweli ustawy o bezpieczeństwie morskim, dostosowującym nasze prawo do przepisów UE. Ma wprowadzić jednolite zasady ws. inspekcji na statkach obcych bander zawijających do polskich portów i rejestracji osób znajdujących się na pokładzie.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, nowela ma zmienić obowiązującą ustawę z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (UBM) w związku z potrzebą implementacji do krajowego porządku prawnego dwóch dyrektyw unijnych dotyczących statków pasażerskich.

Jedna z nich dotyczy rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty oraz formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich. Druga dyrektywa określa system inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę na linii regularnej.

W uzasadnieniu napisano, że państwa członkowskie powinny wdrożyć przepisy dyrektyw do 21 grudnia 2019 r.

"Uchwalenie pakietu dyrektyw pasażerskich miało na celu uproszczenie i uporządkowanie istniejących unijnych ram prawnych dotyczących bezpieczeństwa na statkach pasażerskich w taki sposób, aby utrzymać przepisy unijne, w przypadkach gdy są potrzebne i proporcjonalne, zapewnić ich właściwe stosowanie oraz wyeliminować potencjalne nakładanie się obowiązków i występowanie niespójności między powiązanymi aktami prawnymi, zgodnie z programem sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT (Regulatory Fitness and Performance Program)" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak wskazano, nowe przepisy mają m.in. zapewnić jednolite zasady w zakresie przeprowadzania przeglądów i inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro (typ statku towarowego, na który mogą wjechać np. ciężarówki - PAP) oraz szybkich jednostkach pasażerskich w żegludze na linii regularnej oraz włączenia inspekcji przeprowadzanych na takich statkach w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo portu.

"Wszystkie proponowane w projekcie ustawy zmiany przyczynią się, zgodnie z duchem dyrektyw, do zwiększenia bezpieczeństwa morskiego oraz uproszczenia i ujednolicenia przepisów w tym zakresie" - napisano.

Nowe prawo ma też zapewnić właściwe i terminowe przekazywanie informacji o liczbie oraz o tożsamości osób znajdujących się na pokładzie statku, z uwagi na znaczenie tych informacji dla przygotowania i skuteczności operacji poszukiwawczych i ratunkowych. Informacje o podróżnych będą przekazywane bezpośrednio do pojedynczego punktu kontaktowego, znikną natomiast wymogi prowadzenia przez armatorów systemów rejestracji informacji dotyczących pasażerów, zatwierdzanych obecnie i kontrolowanych przez dyrektorów urzędów morskich.

Przekazywanie informacji do punktu kontaktowego - jak wskazano - umożliwi natychmiastowe ich udostępnienie np. w razie wypadku Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa czy innym służbom zaangażowanym w akcję poszukiwawczo-ratowniczą. W razie wypadku będą one mogły również trafić do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz Izb Morskich.

autor: Aneta Oksiuta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2888 4.3754
EUR 4.6599 4.7541
CHF 4.6485 4.7425
GBP 5.3111 5.4183

Newsletter