Prawo, polityka

Sejmowe komisje energii i Skarbu Państwa oraz środowiska poparły w czwartek projekt noweli Prawa geologicznego i górniczego, który ma zwiększyć bezpieczeństwo wydobycia ropy i gazu z dna morza. Nowe prawo nakaże przedsiębiorcom m.in. większą sprawozdawczość.

Projekt nowelizacji, jak tłumaczył na posiedzeniu połączonych komisji wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek, wdrażać będzie do polskiego prawa unijne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów, ropy i gazu na offshorze, czyli z dna morza. Podkreślił, że Polska miała wdrożyć te przepisy do połowy lipca 2015 r.

Wiceminister wyjaśnił, że w trakcie prac nad projektem został on ograniczony jedynie do części transpozycyjnej unijnej dyrektywy offshorowej, a wyłączone zostały z niej - jak powiedział - elementy gospodarcze.

Pierwotny projekt zakładał m.in. nowe regulacje dotyczące wydobycia bursztynu. Przewidywał np. wysokie kary za nielegalne wydobycie tego surowca, zmiany w koncesjach, oraz objęcie tej kopaliny własnością górniczą, zamiast – jak dotąd - prawem własności nieruchomości gruntowej. Zmiany w sposobie wydobycia bursztynu (m.in. zmiany w koncesjach) wzbudziły zastrzeżenia branży. Według nich proponowane wtedy rozwiązania uderzyłyby przede wszystkim w małe, rodzinne firmy jubilerskie i bursztynnicze, znacząco ograniczając im dostęp do tego surowca. Resort środowiska przekonywał, że nowe zasady koncesjonowania mają ukrócić nielegalną eksploatację bursztynu. Jednak ostatecznie te zapisy wycofano z projektu.

Pierwszy projekt miał też zmienić procedurę udzielania koncesji na wydobywanie ropy i gazu. Chodziło m.in. o wprowadzenie procedury udzielania koncesji węglowodorowych - "open door", która pozwala na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wniosek przedsiębiorcy. "Open door" polega na porównywaniu konkurencyjnych wniosków. Ta propozycja również nie znalazła się w ostatecznej wersji projektu.

W trakcie posiedzenia połączonych komisji, Główny Geolog Kraju zapowiedział jednak, że "niedługo wpłynie zapewne następny projekt (noweli Prawa geologicznego - PAP) taki bardziej gospodarczy".

Poparty w czwartek przez połączone komisje projekt noweli ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa wydobywania węglowodorów z morza, m.in. dzięki wprowadzeniu nowych mechanizmów reagowania w przypadku awarii. Nad bezpieczeństwem takiej działalności czuwać ma właściwy terytorialnie okręgowy urząd górniczy.

Projekt nowych przepisów uwzględnia kwestie dotyczące m.in. dokumentów, które przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze złożami węglowodorów w polskim morzu będą musieli przekazać właściwemu organowi nadzoru górniczego, wprowadzenia obowiązku przesyłania do KE rocznego sprawozdania zawierającego informacje o instalacjach, incydentach, prowadzonych inspekcjach i dochodzeniach oraz wynikach działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP, wprowadzenia systemu niezależnej weryfikacji, systemu poufnego zgłaszania problemów dotyczących bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany rozwiązań ustanawiających strefę bezpieczeństwa (podanie przypadków, kiedy możliwe jest wejście statków do strefy bezpieczeństwa).

Na tle krajów, które na szelfie kontynentalnym krajów Unii Europejskiej mają w sumie ponad 600 platform wiertniczych (w tym prawie 400 instalacji brytyjskich) Polska - ze swoimi trzema tego typu obiektami (dwoma poszukiwawczymi i jednym wiertniczym) nie wypada imponująco. Do krajów członkowskich, które posiadają najwięcej instalacji morskich można zaliczyć Danię, Holandię i Niemcy oraz pozostającą poza UE Norwegię, których spółki kontrolują większość instalacji na Morzu Północnym.

Działalność związana ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP nie jest rozwinięta - średnie roczne wydobycie ropy naftowej wynosi ok. 160 tys. ton, natomiast gazu ziemnego 17 mln m. sześc. Dla porównania roczne zużycie gazu w Polsce to ok. 15 mld m sześc.

mick/ son/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter