Porty, logistyka

Gdańscy radni, w trakcie czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, wystosowali apel do premiera, ministra skarbu i aktywów państwowych o podjęcie działań w sprawie przywrócenia należytej jakości środowiska naturalnego i czystości na terenie działania gdańskiego portu i przyległych dzielnic.

W czwartek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdańska zwołana na wniosek klubu radnych Wszystko dla Gdańska i prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz w sprawie problemu pyłu węglowego, który unosi się nad dzielnicami sąsiadującymi z gdańskim portem.

Radni, po dyskusji, jednogłośnie poparli apel do premiera oraz ministra skarbu i aktywów państwowych o podjęcie natychmiastowych działań leżących w zakresie ich kompetencji na rzecz przywrócenia należytej jakości środowiska naturalnego i czystości na terenie działania Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz dzielnic przyległych do portu, a także redukcji zagrożeń dla zdrowia mieszkańców tych dzielnic.

W apelu wskazano siedem działań, jakie gdański port powinien podjąć. Zdaniem radnych należy kompleksowo oczyścić wszystkie ulice w dzielnicach sąsiadujących z portem: Nowy Port, Letnica, Stogi i Brzeźno oraz ograniczyć operację przeładunku węgla na nabrzeżach sąsiadujących z terenami rekreacyjnymi i mieszkaniowymi w tych dzielnicach.

Ponadto, port powinien podjąć się takiej organizacji w łańcuchu dostaw, która wyeliminuje długotrwałe składowanie węgla na terenie portu. Port - zdaniem radnych - powinien zapewnić dodatkowe instalacje umożliwiające aplikację polimerowych środków przeciwpyłowych oraz stworzyć profesjonalne warunki do oczyszczania pojazdów transportu drogowego, gwarantujących ograniczenie zapylenia przestrzeni publicznych.

W apelu radni podkreślili, że port powinien również zapewnić stały monitoring wjeżdżających na teren portu i wyjeżdzających z niego pojazdów transportu drogowego pod kątem zabezpieczenia ładunku przed pyleniem. Ostatnim punktem, który znalazł się w apelu radnych, jest dofinansowanie dodatkowych badań profilaktycznych dla mieszkańców dzielnic sąsiadujących z terenami portu w Gdańsku, zagrożonych wystąpieniem schorzeń związanych z oddychaniem nadmiernie zapylonym powietrzem.

W trakcie nadzwyczajnej sesji prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że w połowie maja złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zawiadomienie dotyczy zanieczyszczenia wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją w postaci pyłu węglowego w takiej ilości i postaci, że może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach - mówiła i dodała, że miasto posiada 2,32 proc. udziału w gdańskim porcie i jednego członka w radzie nadzorczej.

Dulkiewicz podkreśliła, że wystosowując apel do premiera i ministra, miasto domaga się podjęcia realnych działań, które "zmienią tę sytuację".

Chciałabym wiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny - mówiła nawiązując do złożonego do prokuratury zawiadomienia. - Tak dla portu, nie dla pyłu. Po stronie gdańszczan - dodała prezydent.

W trakcie sesji wystąpili również radni klubów PO, PiS oraz Wszystko dla Gdańska. Głos zabrali również przedstawiciele rad dzielnic sąsiadujących z portem, a także przedstawiciel komendanta miejskiego straży pożarnej w Gdańsku bryg. Maciej Chilicki, który podał, że do straży pożarnej wpłynęło jedno zgłoszenie od mieszkanki w związku z pyłem węglowym.

Zgłoszenie dotyczyło składowania węgla przy ulicy Handlowej (...). Kontrola jest zaplanowana na 22 czerwca (...). Innych sygnałów z terenu miasta w zakresie zagrożeń pożarowych bądź wybuchowych nie mieliśmy - podkreślił.

Przedstawicielka gdańskiego portu Małgorzata Kaliszewska przesłała radnym oraz PAP informację, jakie działania zostały podjęte w celu zabezpieczenia mieszkańców przed ewentualnymi niedogodnościami. Z pisma wynika, że na terenie portu pracuje 12 spółek, które przeładowują węgiel.

W komunikacie port poinformował, że pod koniec stycznia br. zwrócił się do operatorów portowych, aby umożliwili przewoźnikom mycie samochodów na swoim terenie, przed wyjazdem na drogę publiczną, jak również zwiększyli kontrole wyjeżdżających ciężarówek pod kątem zabezpieczania towaru plandekami, a także by węgiel był zraszany polimerem z wodą, który znacząco zmniejsza pylenie.

Wskazano również, że spółki zajmujące się przeładunkiem węgla wdrożyły zalecenia WIOŚ, tj. prowadzą zraszanie hałd adekwatnie do warunków pogodowych.

Na bieżąco czyszczone i sprzątane są ciągi komunikacyjne i place, na mokro, dedykowanym do takich prac sprzętem, a zebrane w ten sposób produkty są wywożone na składowiska odpadów - podała przedstawicielka portu.

Zapewniła, że stosowany jest preparat celulozowy i polimerowy redukującego zapylenie, zakupiono myjnię samochodową kół i podwozi samochodowych pracującą w obiegu zamkniętym. Dodała, że w przypadku silnego wiatru wstrzymywane są prace przeładunkowe, a operatorzy nie mogą załadowywać węgla z dużej wysokości np. do wagonów – tak, aby ograniczyć pylenie. Podkreśliła również, że materiały, które są dłużej składowane na placach pokrywane są roztworem polimeru lub laminowane. Powoduje to - jak podała - związywanie powierzchniowe pyłu i chroni surowiec przed wiatrem, zapobiegając jego rozwiewaniu.

Ponadto, PG Eksploatacja w ostatnich dniach uruchomiła sieć kilkudziesięciu kurtyn wodnych oraz nowo zakupione armaty, wyrzucające mgłę wodną, jak również wykonuje zalecenia polewania wodą placów składowych w Rejonie Basenu Górniczego.

Podobne rozwiązania stosują także inni operatorzy - zapewniła Kaliszewska.

W komunikacie przedstawicielka portu podała, że na bieżąco sprzątane są ulice prowadzące do portu. Natomiast w celu rozładowania zatorów spowodowanych przez ciężarówki, gdański port przeznaczył tereny pod organizację punktów buforowych dla TIR-ów.

W komunikacie przedstawicielka portu podała, że po rozmowach z mieszkańcami do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni trafił projekt nasadzeń wzdłuż ul. Oliwskiej.

Zapewniła również, że gdański port na bieżąco monitoruje jakość powietrza. "Na terenie portu rozlokowanych jest 7 czujników monitorujących stężenie pyłów" - zaznaczyła Kaliszewska i dodała, że podczas spotkania z mieszkańcami dzielnicy, uzgodniono postawienie dodatkowego czujnika na terenie ogrodów działkowych.

Z przesłanego komunikatu wynika, że na terenie portu w Gdańsku w okresie letnim, część operatorów będzie dalej prowadziła przeładunki węgla na kolejny sezon grzewczy.

Jeżeli operatorzy nie będą stosowali się do obowiązujących procedur, ZMPG będzie współpracował z policją w celu egzekwowania zasad dotyczących poruszania się z ładunkami ciężkimi po drogach publicznych - zapewniła przedstawicielka portu.

autor: Piotr Mirowicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3476 4.4354
EUR 4.5863 4.6789
CHF 4.742 4.8378
GBP 5.2999 5.4069

Newsletter