Porty, logistyka

„Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” to jeden z flagowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w porcie Szczecin. Jego celem jest zwiększenie możliwości portu w zakresie obsługi ładunków drobnicowych i masowych.

Założeniem projektu jest także podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez zwiększenie dostępu dla morskich statków handlowych o większym tonażu niż obecnie.

W obecności zaproszonych gości, w tym posła na Sejm RP Leszka Dobrzyńskiego i wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, 22 marca br. na specjalnej konferencji prasowej ZMPSiŚ SA wraz z wykonawcą robót Korporacją Budowlaną Doraco, poinformował o postępie prac realizowanych w ramach inwestycji.

Zakres robót

Prace obejmują przebudowę najbardziej wykorzystywanych nabrzeży w rejonie masowym tj. Katowickiego i Chorzowskiego. Wraz z nimi zostaną również przebudowane nabrzeża Chorzowskie-Uskok oraz Gliwickie Uskok. W ramach prac w projekcie przewidziano również zalądowienie Basenu Noteckiego i budowę Nabrzeża Zamykającego, a także budowę Nabrzeża Dąbrowieckiego wraz z przystanią dalbową długości niemalże 290 m, obudowę narożników Wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz pogłębienie akwenu Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 m.

Stan zaawansowania projektu

Zaawansowanie finansowe całego kontraktu to blisko 65 procent, natomiast rzeczowe to prawie 68 procent. Najbardziej zaawansowane są na nabrzeżach Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok, gdzie roboty wykonano w niemal 100 procentach. Całkowicie zamknięty został również Basen Notecki i obecnie trwają prace zasypowe niecki Basenu z przeznaczeniem pod place składowe na terenie portowym.

Na nabrzeżu Chorzowskim oraz Chorzowskim-Uskok trwają roboty kafarowe, palowe oraz zbrojarskie i betonowanie, zakończenie prac na tych dwóch nabrzeża planowane jest na IV kw. 2023 r. Na sekcjach 10-13 nabrzeża Chorzowskiego wykonano już niemalże komplet wszystkich asortymentów robót. Trwają ostatnie prace związane z wykonaniem nawierzchni kolejowo-drogowej nabrzeża. Na nabrzeżu Katowickim, sekcje 1-6, pogrążona została palościanka, wykonano także układ placowy. Trwają prace zbrojarskie i betonowanie dolnej płyty nabrzeża.

Niemal w całości zakończono roboty związane z umacnianiem brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka. W międzyczasie cały czas trwają roboty czerpalne na akwenie. Urobek deponowany jest na pola refulacyjne zlokalizowane na Ostrowie Grabowskim oraz Basenie Noteckim, który po zalądowieniu stworzy rezerwę terenową pod rozwój infrastruktury portowej w rejonie nabrzeża Zamykającego. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2024 r.

13 tysięcy obiektów na dnie

- Ciąg nabrzeży jest realizowany w miejscu istniejących i funkcjonujących nabrzeży. W trakcie robót rozbiórkowych mierzyliśmy się z dużą ilością niezinwentaryzowanych i nieujętych w dokumentacji projektowej przeszkód podziemnych w postaci pali, konstrukcji stalowych i żelbetowych. Napotkaliśmy też bardzo dużą nieregularną przeszkodę betonową zalegającą do – 9 m pod poziomem terenu, będącą pozostałością po iniekcjach naprawczych nabrzeża. Warto podkreślić, że prace są prowadzone na wyłączonych odcinkach nabrzeży przy stałej eksploatacji pozostałej części portu - podkreślił Andrzej Kędzior, Dyrektor Oddziału Szczecin, Korporacja Budowlana DORACO.

Korporacja Budowlana DORACO po precyzyjnym przeskanowaniu dna wykryła, a następnie wydobyła ponad 13 tysięcy obiektów w tym 1800 niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego. Prace prowadzone były we współpracy z jednostkami saperskimi Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej. Największym obiektem wydobytym i zutylizowanym przez Marynarkę była amerykańska bomba lotnicza pochodząca z okresu bombardowań prowadzonych przez aliantów pod koniec II Wojny Światowej. Waga bomby wynosiła 500 funtów.

Koszty

Koszt projektu to blisko 223 mln zł. Inwestycja uzyskała 150,2 mln zł dofinansowania ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po zakończeniu inwestycji do portu Szczecin będą mogły zawijać jednostki z ładunkiem 45-50 tys. ton na burcie i zanurzeniem 11 m.

Podstawowe parametry nabrzeży po zakończeniu inwestycji:

  • Nabrzeże Katowickie: długość 502,12 m; głębokość techniczna 12,5 m.
  • Nabrzeże Chorzowskie: długość 295,65 m; głębokość techniczna 12,5 m.
  • Nabrzeże Chorzowskie-Uskok z rampą RO-RO długość ok 73 m, głębokość techniczna 12,5 m.
  • Nabrzeże Gliwickie-Uskok długość ok 56 m, głębokość techniczna 12,5 m.
  • Nabrzeże Dąbrowieckie z przystanią dalbową: długość 288,61 m; głębokość techniczna przy przystani 10,5 m (etap I).

rel (ZMPSiŚ SA, DORACO)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.1237 4.2071
EUR 4.4277 4.5171
CHF 4.5592 4.6514
GBP 5.1538 5.258

Newsletter