Porty, logistyka

Węgiel, kruszywa i produkty rafinacji ropy naftowej, to towary, które w ubiegłym roku były najczęściej wożone pociągami - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Wśród towarów przewożonych przez kolej w ubiegłym roku dominował węgiel kamienny, którego przetransportowano pociągami 88,7 mln ton a udział w przewozach wyniósł 23,3 proc. Drugim co do masy przewożonym surowcem były kruszywa z wynikiem blisko 47 mln ton i udziałem 17,5 proc. Trzecie miejsce zajęły produkty rafinacji ropy naftowej z masą 18,3 mln ton i udziałem 12,5 proc.

Jak wskazuje UTK, rok 2021 czas znacznego wzrostu zapotrzebowania na węgiel. Na międzynarodowych rynkach surowców widoczne było bardzo duże zainteresowanie pozyskaniem tego surowca w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem branży energetycznej.

Według UTK, duże zapotrzebowanie skutkowało m.in. utrudnieniami w dostępie do taboru oraz kłopotami z przepustowością bocznic przykopalnianych.

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w ubiegłym roku przewozy kruszyw wykazywały się dość dużą stabilnością, na co wpływ miała między innymi kontynuacja prac modernizacyjnych w ramach Krajowego Programu Kolejowego realizowana na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych.

W sumie przewoźnicy kolejowi w 2021 r. przewieźli 243,6 mln ton ładunków, co oznacza wzrost przetransportowanej masy o 9,1 proc. w stosunku do 2020 r.

autor: Łukasz Pawłowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter