Porty, logistyka

3 maja 2022 rozpoczęły się badania ferromagnetyczne dna morskiego na obszarze planowanej budowy pirsu zewnętrznego portu Gdynia. Po realizacji badań ferromagnetycznych, ruszą geologiczne.

Trwające prace realizowane są efektem przetargu z końca roku 2021 na wykonanie prac geologicznych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i rozpoznanie ferromagnetyczne dna morskiego.

Są to bardzo ważne działania mające na celu zbadanie całej powierzchni akwatorium, na terenie którego miałyby powstać falochrony i pirs zewnętrzny.

"Jest to kolejny krok na etapie przygotowania dokumentacji do uruchomienia projektu uniwersalnego pirsu zewnętrznego w Porcie Gdynia" - komentuje Maciej Krzesiński, dyrektor ds. handlowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

"Badania są niezbędne do pobrania odpowiednich próbek, które następnie przekażemy do analiz. Na tej podstawie powstanie dokumentacja geologiczno-inżynierska, która zostanie przedłożona do zatwierdzenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska" - dodaje.

Uniwersalny pirs zewnętrzny na kolejne lata rozwoju portu.

Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania. Projekt ten, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego uniwersalnego pirsu portowego.

Planowany pirs zewnętrzny będzie miał charakter uniwersalny.Sposób jego wykorzystywania zostanie określony przez jego przyszłego operatora. Obecnie Zarząd Morskiego Portu Gdynia jest w trakcie procesu jego wyboru.Jednocześnie realizowanych jest szereg inwestycji dostępowych oraz ułatwiających obsługę przyszłego terminalu - inwestycje w infrastrukturę kolejową w Porcie Gdynia i na jego zapleczu. Zwiększy to przepustowość i pozwoli na bezproblemową obsługę Portu Zewnętrznego.

Dostosowywana jest jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Co więcej, nowe falochrony staną się osłoną dla całego portu, który jest portem o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania polskiej gospodarki.

Realizacja inwestycji wzmacnia rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowejBudowa Portu Zewnętrznego niweluje ograniczenia dla dalszego rozwoju Portu Gdynia i stwarza podstawy do sprawnego funkcjonowania portu w przyszłości. Inwestycja ponadto zwiększy potencjał przeładunkowy i konkurencyjność Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego.

rel (ZMP Gdynia)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2529 4.3389
EUR 4.5575 4.6495
CHF 4.4327 4.5223
GBP 5.3466 5.4546

Newsletter