Porty, logistyka

Szykuje się dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisał z Korporacją Budowlaną DORACO umowę na wykonanie prac w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu". Wśród zleconych prac znalazła się instalacja systemów zasilania promów z lądowej sieci elektrycznej, czyli stacje tzw. cold ironing.

Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. została wyłoniona w przetargu publicznym. Umowę podpisali ze strony ZMPSiŚ: Jacek Cichocki, wiceprezes zarządu ds. rozwoju oraz Daniel Stachiewicz, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, ze strony Doraco: Andrzej Kędzior - pełnomocnik Spółki.

Zadanie obejmować będzie budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w tym sieci wodociągowe, ciepłownicze i gazowe oraz elektroenergetyczne, teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych) oraz wody gaśniczej (p-poż.) / technicznej, a także kanalizację wód opadowych i kanalizację sanitarną.

Wykonawca dokona także niezbędnych wyburzeń i rozbiórek istniejącej infrastruktury technicznej, jak również wykona wszelką nową, potrzebną do prawidłowego funkcjonowania, np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp.

W zakres zadania wchodzi również wykonanie punktów zasilania promów w energię elektryczną z sieci lądowej oraz układ do odbioru ścieków sanitarnych.

W celu zapewnienia bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania portu, po stronie wykonawcy będzie także zaprojektowanie i wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu. Ponadto tam, gdzie to potrzebne przewiduje się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. Roboty mają zostać zakończone do dnia 31.10.2023 roku.

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu" to inwestycja ZMPSiŚ, która zmniejszy koszty funkcjonowania portów oraz ograniczy skutki ich oddziaływania na środowisko naturalne.

Inwestycja realizowana jest w związku z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0074/19-00 Projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu", nr POIS.03.02.00-00-0074/19 w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt to 141.485.838,67 zł brutto.

rel (Monika Woźniak-Lewandowska / ZMPSiŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter