Porty, logistyka

Spółka Gaz-System poinformowała w poniedziałek, 6 grudnia o rozpiczęciu, 29 listopada br., wiążącej procedury Open Season FSRU - Faza 1, która ma na celu weryfikację zainteresowania uczestników rynku mocą regazyfikacji Terminalu FSRU, poprzez złożenie wiążących długoterminowych zamówień na korzystanie z usług regazyfikacji FSRU, co uzasadni realizację wskazanego projektu przez Gaz-System.

Projekt zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (floating storage and regasification unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Terminal FSRU ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m³ paliwa gazowego rocznie.

Szczegóły procedury zostały określone w dokumencie Ogólne Warunki Realizacji procedury Open Season FSRU oraz jego załącznikach. 
Podmioty zainteresowane uczestnictwem w procedurze Open Season FSRU mają przedłożyć dokumenty rejestracyjne do dnia 27 grudnia 2021 r.

Więcej o projekcie FSRU Gaz-Systemu we wcześniejszej publikacji:

Terminal LNG w Porcie Gdańskim został wpisany w 2020 roku na czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest - PCI) w sektorze energetycznym zgodnie z rozporządzeniem nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

19 listopada 2021 roku Komisja Europejska przyjęła projekt piątej listy PCI, na której także uwzględniony został terminal LNG w rejonie Gdańska. Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE.

rel (Gaz-System

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter