Porty, logistyka

W poniedziałek, 5 lipca minister Marek Gróbarczyk poinformował opinię publiczną, że pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m zostało zrealizowane w niemal 90%. Tor o długości 67 km, to obiekt infrastruktury transportowej łączący port w Szczecinie z Zatoką Pomorską.

W plenerowej konferencji, która odbyła się na terenie Grodziska w Lubinie, udział wzięli: Marek Gróbarczyk - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, posłowie na Sejm RP: Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka, a także wojewoda zachodniopomorski - Zbigniew Bogucki, oraz przedstawiciele samorządów, instytucji i firm branży gospodarki morskiej.

Jesteśmy już w zasadzie na samym końcu realizacji prac. Ma to ogromne znaczenie dla województwa zachodniopomorskiego, a przede wszystkim dla Szczecina, który dzięki tej inwestycji, w sposób znaczący zwiększy przeładunki w porcie. Bez 12,5 metra nie byłoby możliwe przyjmowanie większych statków – mówił minister Marek Gróbarczyk.

Jak dodał, korzyści jest wiele, to m.in. zagospodarowanie terenów portowych z wykorzystaniem urobku wydobywanego przy pogłębianiu toru, zwiększenie wartości nieruchomości gruntowych, wzrost atrakcyjności portu i regionu dla lokowania inwestycji, rozwój kapitału ludzkiego i rynku pracy.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego projektu jak i tym, którzy przyczynili się do jego rozwoju – dodał.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Wykonawcą prac przy modernizacji toru jest belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, a wykonawcą modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego - Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o. ze Szczecina.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Nowe wyspy, które powstają na Zalewie Szczecińskim, są zlokalizowane na wysokości, mniej więcej, dwudziestego drugiego i dwudziestego ósmego kilometra toru, kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi. Jest na nie transportowany, dwoma sinkerami (zatopionymi rurociągami), refulat wydobyty z dna podczas robót pogłębiarskich. Do wydobycia podczas prac na torze jest ok. 23 mln metrów sześciennych urobku, a wyspy staną się nowymi polami refulacyjnymi o łącznej pojemności niemal 40 mln metrów sześciennych. Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem refulacyjnym, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych, szacunkowo, przez najbliższych kilkanaście lat.

Na wyspach nasadzona zostanie roślinność, by tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych

Postęp prac:

- na torze wodnym pracuje pogłębiarka Vox Amalia oraz specjalistyczne pontony, które wyrównują powierzchnię dna toru i profilują skarpy podwodne,
- rurociąg do odkładania urobku, prowadzący do wyspy W28, został przełożony do wyspy W22, urobek jest w tej chwili odkładany obydwoma rurociągami na wyspę W22,
- przy wyspie W22 trwa montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych (transport barkami z krajów skandynawskich),
- obrzeże wyspy W28 zostało zamknięte, trwają prace przygotowawcze do robót umocnieniowych i montażu kamienia,
- prace pogłębiarskie wykonano w ponad 80%, planowane zakończenie prac pogłębiarskich to przełom sierpnia i września tego roku,
- trwają prace przygotowawcze do umacniania skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim, sukcesywnie do nabrzeża HUK docierają dostawy kamienia hydrotechnicznego (transport koleją z południa Polski),
- w obszarze obrotnicy Orli Przesmyk trwają prace pogłębiarskie, związane z jej przebudową,
- trwają prace przy umacnianiu skarp podwodnych przy nabrzeżach BONn, HUK, Żeglarskim.

W ramach projektu, trwają również prace budowlane, związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) trwają już odbiory techniczne. Dobiegają także końca roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych. Zakończono roboty konstrukcyjne przy wszystkich nabrzeżach basenu Południowego, trwają tam aktualnie roboty uzbrojeniowe oraz montaż polerów, drabinek i odbojnic. Zakończono również prace konstrukcyjne przy pirsie, toczą się tam prace zbrojarskie oraz roboty czerpalne w samym basenie.

Należy podkreślić, że pomimo światowej pandemii COVID-19 wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, bez żadnych opóźnień czy zakłóceń.

AL, rel (Urząd Morski w Szczecinie)

Fot.: Urząd Morski w Szczecinie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2696 4.3558
EUR 4.5759 4.6683
CHF 4.7668 4.863
GBP 5.2913 5.3981

Newsletter