Porty, logistyka

Obserwowany od kilku lat wzrost przeładunku paliw płynnych na rynku transportu morskiego, spowodował konieczność modernizacji Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia (SPPP). 

Celem zwiększenia możliwości przeładunkowych SPPP, Zarząd ZMPG S.A. podjął się realizacji trzech odrębnych zadań inwestycyjnych w tym rejonie Portu Gdynia:

  • Wymiana urządzeń cumowniczo-odbojowych na Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych;
  • Modernizacja SPPP w zakresie przebudowy stałej instalacji gaśniczej oraz instalacji przeładunku paliw z instalacjami przynależnymi;
  • Wyposażenie SPPP w drugie ramie przeładunkowe.

Z pośród nich dwa zostały już zrealizowane. Dnia 14 maja 2019 r. zakończono wymianę urządzeń cumowniczo-odbojowych (koszt całkowity około 1,3 mln zł). Natomiast 7 sierpnia 2019 r. włączono do eksploatacji przebudowaną instalację gaśniczą na SPPP.

W ramach tej inwestycji wymieniono:

  • pompy główne w budynku pompowni p.poż.;
  • działka wodno-pianowe na monitorach gaśniczych;
  • pompowy system podawania środka pianotwórczego;
  • system sterowania działek wodno-pianowych z hydraulicznego na elektryczny;
  • niezbędne orurowanie i armaturę instalacji technologicznych;

Dodatkowo zamontowano system kamer termowizyjnych, monitorujących proces przeładunku paliw płynnych pod kątem zagrożeń pożarowych, system monitorujący i sterujący pracą całego systemu gaśniczego oraz w sterowni budynku pompowni p.poż. pełną wizualizację pracy systemu gaśniczego.

"Z uwagi na fakt, że prace przeładunkowe na SPPP odbywają się w warunkach podwyższonego ryzyka wybuchu i pożaru, celem zapewnienia ciągłości prac przeładunkowych, każdorazowo konieczne było zapewnienie asysty statku pożarniczego. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą około 8,6 mln zł." - mówi Wiceprezes Zarządu ZMPG SA Grzegorz Dyrmo.

Modernizowane Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia połączone jest bezpośrednio z rozbudowywaną bazą paliw w Dębogórzu, należącą do Grupy Kapitałowej PERN. PERN ogłosił przetarg na budowę dwóch zbiorników oraz infrastruktury im towarzyszącej. Będą w nich magazynowane produkty naftowe. Każdy zbiornik ma mieć pojemność 32 tys. m³

"Potwierdzeniem zasadności podjętych inwestycji na SPPP są inwestycje realizowane przez PERN w zakresie posiadanej przez nich bazy magazynowej. Mając na uwadze komplementarność działalności PERN i ZMPG, w obszarze przeładunku i magazynowania paliw płynnych, Port Gdynia musi podejmować wysiłek, mający na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych SPPP. Dopełnieniem całości naszych działań w tym zakresie będzie przewidywana na koniec roku dostawa i uruchomienie drugiego nalewaka." - dodaje Wiceprezes Dyrmo.

W ramach realizacji przebudowy stałej instalacji gaśniczej na Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych na falochronie zwiększono zasięg podawania mieszaniny wodno-pianowej do 70 m. Zwiększenie skutecznego zasięgu nowo pobudowanej instalacji p.poż. ma bezpośredni wpływ na możliwość obsługi większych jednostek.

rel (ZMP Gdynia)

Fot.: Piotr B. Stareńczak, ZMPG

Zbiornikowiec przy stanowisku przeładunku paliw płynnych przy falochronie w porcie Gdynia
Zbiornikowiec przy stanowisku przeładunku paliw płynnych przy falochronie w porcie Gdynia
Zbiornikowiec przy stanowisku przeładunku paliw płynnych przy falochronie w porcie GdyniaZbiornikowiec przy stanowisku przeładunku paliw płynnych przy falochronie w porcie Gdynia
+2 A co dla załogi statku przy falochronie
A co chcecie zrobić dla załogi tak blisko stoja brzegu i brak zejścia na lad tylko motorówka za zaporowa cene.
W Afryce jest latwiej.
07 wrzesień 2019 : 07:55 rp | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter