Porty, logistyka

PERN ogłosił przetarg na budowę dwóch zbiorników o pojemności po 32 tys. metrów sześc. wraz infrastrukturą towarzyszącą w swej bazie paliw w Dębogórzu (Pomorskie). Termin składania ofert upływa 10 października - podała w poniedziałek spółka. 

Baza paliw Dębogórze połączona jest z terminalem paliw płynnych w porcie Gdynia.

PERN podkreślił, że budowa zbiorników magazynowych w bazach paliw, to odpowiedź "na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi - nowe zbiorniki m.in zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych".

Jak przypomniał PERN, w tym roku trafiły już do eksploatacji zbiorniki w bazach paliw spółki w Koluszkach i w Nowej Wsi Wielkiej – w sumie cztery tego typu obiekty, każdy po 32 tys. metrów sześc., co zwiększyło tam pojemności magazynowe produktów naftowych łącznie o 128 tys. metrów sześc.

"W drugim etapie rozbudowy wykonywane są już roboty budowlane zbiornika o pojemności 32 tys. metrów sześc. w Koluszkach, a dla pozostałych lokalizacji - bazy paliw: w Boronowie, w Rejowcu, w Emilianowie, w Dębogórzu i w Małaszewiczach trwają prace przygotowawcze, w tym wybór wykonawców poszczególnych inwestycji" - zaznaczył PERN.

Spółka podkreśliła jednocześnie, że drugi etap rozbudowy pojemności magazynowych na paliwa zwiększy jej możliwości o 222 tys. metrów sześc.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza bazami magazynowymi ropy naftowej o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. oraz siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych. Spółka tłoczy ropę naftową z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

W wyniku sfinalizowanego z początkiem 2018 r. połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - PERN przejął 19 baz magazynowych o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.

Pod koniec stycznia PERN podał, iż Walne Zgromadzenie zatwierdziło tam Wieloletni Plan Strategiczny do 2022 r., który zakłada nakłady inwestycyjne w całej grupie kapitałowej spółki na poziomie 2,7 mld zł.

W lipcu PERN zakomunikował, iż zwiększy w tym roku nakłady inwestycyjne o ponad dwa razy w porównaniu do 2018 r. Ponad 500 mln zł spółka przeznaczy na nowe inwestycje, a prawie 100 mln zł - na prace remontowe. Zadania realizowane będą z jej środków własnych.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter