Porty, logistyka

Z końcem kwietnia weszła w życie umowa Spółki OT Logistics SA i wybranych spółek zależnych z grupy kapitałowej z konsorcjum banków kredytujących dotycząca wspólnych warunków restrukturyzacji finansowej zadłużenia Grupy Kapitałowej. Tego samego dnia Spółka podpisała porozumienie wydłużające termin spłaty obligacji serii G do 30 kwietnia 2020 r. Tym samym z sukcesem zakończono rozmowy rozpoczęte w 2018 r. i sfinalizowano jeden z bardziej złożonych procesów restrukturyzacji finansowej ostatnich lat w Polsce. Dzięki umowie Grupa Kapitałowa OT Logistics uzyskała m. in. ujednolicenie warunków finansowania, częściowe obniżenie oprocentowania, przedłużenie terminów zapadalności finansowań oraz w najbliższym czasie otrzyma nowe finansowanie wspierające płynność.

– Wejście w życie porozumienia z konsorcjum Banków i obligatariuszem serii G kończy istotny etap restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics. Umowa daje Spółce ważny oddech potrzebny do kontynuowania procesu restrukturyzacji operacyjnej, którego celem jest poprawa rentowności całej Grupy Kapitałowej. Wejście w życie umowy restrukturyzacyjnej to owoc pracy wszystkich stron biorących udział w tym procesie, czyli banków, głównych obligatariuszy, doradców wierzycieli, doradców Spółki oraz pracowników Grupy OT Logistics. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom zaangażowanym w ten proces. Szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce Miłosza Gołąba, partnera w kancelarii Clifford Chance, który prowadził zespół doradców prawnych OT Logistics. Wejście w życie umów pozwoli nam w pełni skoncentrować się na wdrożeniu planu naprawczego i poprawie efektywności operacyjnej Grupy, jednocześnie zabezpieczając interesy wszystkich grup wierzycieli finansowych – powiedział Radosław Krawczyk, prezes zarządu OT Logistics SA.

Najważniejsze warunki porozumień dotyczą ujednolicenia warunków bilateralnych i konsorcjalnych umów kredytów udzielonych przez banki konsorcjum, przedłużenie terminu zapadalności dostępnych finansowań do końca kwietnia 2020 r., a także rozterminowanie rat spłaty, płatnych począwszy od lipca 2019 r. – Bardzo ważnym punktem umów jest ujednolicenie oraz częściowe obniżenie oprocentowania udzielonych finansowań. Pozwoli to OT Logistics zmniejszyć koszty finansowe, które w ostatnich kwartałach odbijały się na wynikach Grupy. Wierzyciele zyskali zobowiązanie Spółki oraz naszych podmiotów zależnych do udzielenia nowych zabezpieczeń – dodaje Radosław Krawczyk, prezes OT Logistics. Łączna wartość zadłużenia będącego przedmiotem umowy z bankami sięga 175 mln zł, natomiast obligacji serii G – 17,9 mln zł. Umowa przewiduje również zobowiązanie banków konsorcjum do udzielenia Spółce nowego finansowania na zasilenie płynności Grupy.

Umowa warunków wspólnych przewiduje ponadto porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (umowa dostosowująca warunki umowy kredytu do umowy wspólnych warunków) oraz przeprowadzenie w terminie do końca maja 2019 r. emisji obligacji serii H (o wartości do 125 mln zł), z której środki mają zostać przeznaczone na refinansowanie maksymalnie dużej liczby obligacji serii D oraz F. OT Logistics ma także porozumieć się z chorwackimi funduszami – akcjonariuszami operatora portu Luka Rijeka – co do zasad dalszej współpracy w zakresie dysponowania posiadanymi akcjami tej spółki.

– Kontynuujemy proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej i wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia w sferze operacyjnej, ale dzięki wejściu w życie umowy z konsorcjum banków oraz porozumieniu z obligatariuszem serii G możemy skupić się już w większym stopniu na poprawie wyników finansowych i operacyjnych poprzez wdrażanie przyjętego planu naprawczego Spółki. Chcemy również zacząć obniżać nasze zadłużenie w nadchodzących kwartałach. Dzięki zaufaniu okazanemu przez naszych partnerów będziemy mogli dążyć w najbliższych okresach do uwidocznienia całego potencjału Grupy Kapitałowej OT Logistics – podsumowuje Radosław Krawczyk, prezes OT Logistics.

Plan naprawczy, który będzie realizowany na podstawie umowy restrukturyzacyjnej, został przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10% poprzez m. in. zmiany w strukturze zarządzania Grupą, centralizację procesów i eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.

rel (OT Logistics SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter