Porty, logistyka

Wczoraj, tj. 20 grudnia w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA podpisano kolejną umowę na wykonanie robót budowlanych. Umowa ta swoim zakresem obejmuje przebudowę całego, 125 metrowego Nabrzeża Włoskiego, wraz z około 30 metrowymi fragmentami przylegających konstrukcji Nabrzeży XXX-lecia i Albańskiego. Umowa opiewa na kwotę 17,6 mln zł brutto.

W imieniu Portu Gdynia swoje podpisy pod umową złożyli Wiceprezes Grzegorz Dyrmo oraz Wiceprezes Piotr Nowak. Wykonawcę, firmę Strabag Sp. z o.o. reprezentowali Janusz Semeniuk i Marcin Wróblewski. - Z ogromna satysfakcją odnotowujemy fakt skutecznego doprowadzenia do podpisania umowy na przebudowę drugiego, po Słowackim, nabrzeża - komentuje Wiceprezes Grzegorz Dyrmo.

Dla przypomnienia, wspomniana powyżej przez Wiceprezesa Grzegorza Dyrmo umowa, na przebudowę Nabrzeża Słowackiego została zawarta w dniu 22 listopada 2018 roku.

Podpisana umowa na przebudowę Nabrzeża Włoskiego, podobnie jak w przypadku Nabrzeża Słowackiego, przewiduje m. in. wykonanie nowej, zakotwionej, kombinowanej ścianki szczelnej, zwieńczonej nowym oczepem żelbetowym. Nabrzeże, w ramach prowadzonych prac, zostanie wyposażone w nowe urządzenia odbojowo-cumownicze. Planowany termin zakończenia prac to 12 m-cy od przekazania terenu budowy.

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Potu Gdynia - Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etapy II i III" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III "Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

- Port Gdynia w obecnej chwili realizuje wiele inwestycji, mających na celu dostosowanie infrastruktury Portu do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku. W swych działaniach staramy się przewidywać, a wręcz wyprzedzać przyszłe oczekiwania naszych kontrahentów - tu dla przykładu można wspomnieć o instalacji RTK - kontynuuje Wiceprezes Grzegorz Dyrmo. - Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę na przebudowę kolejnego nabrzeża, w tym przypadku Nabrzeża Norweskiego - dodaje.

rel (Port Gdynia SA)

0 Super
Tylko żeby nauty nie zniszczyli
21 grudzień 2018 : 17:12 Michal stocz | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter