Porty, logistyka

Zarząd PERN warunkowo zatwierdził wyniki przetargu na rozbudowę Terminalu Naftowego (TN) w Gdańsku. Jak podała spółka, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest Naftoremont - Naftobudowa, a partnerem przedsiębiorstwo Agat - wartość oferty to blisko 327 mln zł netto.

„Ostateczne rozstrzygnięcie postępowania, w tym przyjęcie oferty i zawarcie umowy, uzależnione jest od uzyskania niezbędnych, wymaganych statutem, zgód organów korporacyjnych spółki” – poinformował we wtorek PERN. Spółka przypomniała, że przedmiotem postępowania było „kompleksowe wykonanie rozbudowy” TN w Gdańsku „o 5 zbiorników magazynowych na ropę naftową i niezbędną infrastrukturę technologiczną”.

Ogłaszając w październiku przetarg na rozbudowę gdańskiego TN, PERN informował, iż chce zwiększyć tam do 2020 r. zdolności magazynowania ropy naftowej o prawie 400 tys. metrów sześc., co pozwoli na sprawniejszą obsługę tankowców, dostarczających surowiec do Naftoportu. Spółka wyjaśniła wtedy, iż chodzi o budowę trzech zbiorników o pojemności 100 tys. metrów sześc. każdy oraz dwóch zbiorników o pojemności 45 tys. metrów każdy wraz z niezbędną infrastrukturą. „Polski rynek coraz bardziej otwiera się na dostawy z różnych kierunków. Nasze rafinerie realizują globalne inwestycje, które pozwalają im na pogłębienie przerobu z użyciem innych gatunków niż ropa rosyjska. Dlatego też coraz częściej kupują surowiec w różnych regionach świata” – mówił wówczas m.in. prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie spółki.

Jak zapowiadał wcześniej PERN, planowany termin wykonania inwestycji to 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli przełom sierpnia i września 2020 r.

Według spółki, zbiorniki w gdańskim TN zostaną wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, a wybrany wykonawca inwestycji zajmie się także rozbudową instalacji technologicznych ropy naftowej, sieci elektrycznej, sieci wodnych i pianowych, sieci sanitarnych, dróg oraz systemów automatyki.

TN w Gdańsku został wybudowany przez PERN w latach 2013-16 za 412 mln zł. Obecnie jest tam sześć zbiorników o łącznej pojemności 375 tys. metrów sześc. Obiekt funkcjonuje jako hub morski dla różnych gatunków ropy naftowej, zapewniając zarówno ich separację, jak i blendowanie - mieszanie, w zależności od potrzeb klientów spółki.

Planowana rozbudowa gdańskiego TN, jak podkreśla PERN, „to kolejny projekt inwestycyjny w obszarze surowcowym” realizowany przez tę spółkę - np. w jej bazie surowcowej w Gdańsku (obiekt funkcjonuje niezależnie od TN) trwa budowa dwóch zbiorników o pojemności 100 tys. metrów sześc. każdy z przeznaczeniem na ropę naftową, a termin zakończenia przedsięwzięcia planowany jest na kwiecień 2020 r.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza na terenie kraju naziemnymi bazami magazynowymi ropy naftowej o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. oraz siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych.

Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

Na początku tego roku, w wyniku integracji z OLPP, który był największym w Polsce podmiotem magazynowania i przeładunku paliw płynnych, PERN przejął 19. baz magazynowych o łącznej pojemności 1,8 mln metrów sześc. W obiektach tych, z których część jest obecnie rozbudowywana lub przygotowywana do rozbudowy, składowana jest benzyna, olej napędowy, lekki olej opałowy, a także biokomponenty oraz paliwo lotnicze - produkty, jak podkreśla spółka, przeznaczone do bieżącego zaopatrywania rynku, jak również utrzymywania zapasów interwencyjnych paliw.

PERN zapowiadał wcześniej, że po połączeniu z OLPP, zamierza w ciągu czterech lat przeznaczyć na priorytetowe inwestycyjne ok. 2 mld zł. Przedsięwzięcia te związane są m.in. z przyjętym w listopadzie 2017 r. przez Radę Ministrów dokumentem „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

mb/ je/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter