Porty, logistyka

Port Gdynia wiedzie prym wśród polskich portów morskich w ważkiej dziedzinie jaką jest ochrona środowiska naturalnego. Działania Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA od lat skoncentrowany jest na ochronie środowiska morskiego. Dlatego też m.in. przebudowano portową kanalizację i zmodernizowano stację uzdatniania wody na portowym ujęciu. Już w 2004 roku – jako pierwszy w Polsce – Port Gdynia zaczął realizować plan gospodarki odpadami statkowymi. Czynnie uczestnicząc w pracach między narodowych grup roboczych mających na celu ochronę środowiska Morza Bałtyckiego Port Gdynia już od 2010 r. zapewnia odbiór ścieków na Terminalu Promowym zlokalizowanym na nabrzeżu Helskim II.

Obecnie przyszła pora na kolejny ważki krok – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy w Porcie Gdynia nowej infrastruktury kanalizacyjnej do odbierania ścieków sanitarnych ze statków i zrzutu tych ścieków do sieci kanalizacyjnej miasta Gdyni. Zadanie to będzie realizowane w dwóch etapach. Na pierwszy etap składa się budowa na nabrzeżach: Francuskim i Belgijskim instalacji zrzutowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich. Natomiast na nabrzeżu Polskim powstanie oddzielna sieć kanalizacji sanitarnej do odbioru ścieków z promów, które w niedalekiej przyszłości będą zawijać do powstającego właśnie tutaj nowego publicznego terminala promowego. W celu zwiększenie skuteczności procesu oczyszczania ścieków statkowych w rejonie ul. Polskiej nowo powstała infrastruktura portowa zostanie wyposażona w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych wraz z podczyszczalnią mechaniczno-chemiczną przed zrzutem do gdyńskiej kanalizacji miejskiej.

Drugi etap to – plan dalszy – w postaci budowy instalacji do odbioru ścieków sanitarnych ze statków handlowych cumujących przy nabrzeżach: Rumuńskim, Węgierskim, Czeskim, Stanów Zjednoczonych, Rotterdamskim, Holenderskim, Szwedzkim, inż. Tadeusza Wendy i Śląskim. Jest to etap stanowiący swoistą kontynuację rozpoczętego w latach wcześniejszych procesu dostosowania nabrzeży w Porcie Gdynia do odbioru ścieków ze statków.

Najistotniejszym faktem jest, że Port Gdynia w wyniku konsekwentnej realizacji polityki środowiskowej będzie wypełniał określone kanony ekologiczne dotyczące obsługi i przyjmowania statków pasażerskich oraz promów określone w wyniku decyzji podjętej na posiedzeniu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) gdzie Morze Bałtyckie zostało ustanowione obszarem specjalnym w zakresie wymogów Załącznika IV konwencji MARPOL.

- Inwestycja zostanie sfinalizowana w czerwcu 2019 roku, do czego obligują nas zobowiązania międzynarodowe – stwierdza Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.- Obecnie przyjmujemy do akceptacji projekt budowlany inwestycji i rozpoczniemy prace na nabrzeżu Francuskim. Całkowity koszt inwestycji to około 7 milionów euro i mamy zagwarantowane dofinansowanie unijne, gdyż projekt został umieszczony na Wykazie Projektów Zidentyfikowanych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

rel (Port Gdynia SA)

+3 Hałdy węgla i czarne wszystko = port pasażerski Gdynia
Hahaha, tak - ekologiczny. Czy to żart? Może należałoby zacząć od przeniesienia składowiska węgla?????? Przepięknie i bardzo, ale to bardzo ekologicznie wyglądają te hałdy węgla w pobliżu portu pasażerskiego oraz czarne chodniki, budynki i wszytko inne w promieniu 500 metrów od miejsca gdzie zawijają wielkie pasażery - taką robimy sobie reklamę i wizerunek kraju...
11 lipiec 2018 : 10:44 Dorian z Gdyni | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter