Porty, logistyka

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły dwa przetargi na poprawę dostępu kolejowego do portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Łączna wartość projektów w obu miastach wynosi ok. 1,4 mld zł. 

- Szykuje się obsługa większej liczby towarów, możliwość odprawiania cięższych i dłuższych pociągów - wzrost konkurencyjności kolejowego transportu towarowego.

Mają one przyczynić się się do wzrostu gospodarczego kraju. Skróci się czas przewozu ładunków i zwiększy konkurencyjność przewozów towarowych względem innych środków transportu. Poprawa warunków dla transportu towarów jest jednym z głównych celów PKP PLK w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020.

Modernizacja skupi się na przebudowie torów na stacjach portowych Gdańska (około 70 km) i Gdyni Port (130 km). Przebudowane zostaną rozjazdy oraz przejazdy kolejowo-drogowe. Na stacjach zwiększona zostanie liczba zelektryfikowanych torów. Powstaną nowe obiekty inżynieryjne. Możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów, czyli przeładunek większej ilości towarów.

Według PKP PLK sprawniejszy ruch pociągów zapewni rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania, do którego dołączone będą stacje: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski i Gdańsk Zaspa Towarowa oraz budowa nowego Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port. W efekcie prac wzrośnie punktualność i szybkość przejazdu pociągów.

Łączna wartość projektów "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" oraz - Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk" wynosi 1,4 mld zł, w tym niemal 84 proc. z funduszy unijnych - z instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – "Łącząc Europę".

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają zrealizować program portowy do 2020 roku, który obejmuje porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Lepszy przewóz towarów ze Śląska do trójmiejskich portów będzie możliwy także dzięki modernizacji magistrali węglowej, na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Zduńska Wola Karsznice, za ponad 2 mld zł.

Ponadto przepustowość linii zwiększą inwestycje na trasie Bydgoszcz – Trójmiasto, o przewidywanej wartości ok. 4 mld zł, skrócą też czas przewozu ładunków. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3118 4.399
EUR 4.6456 4.7394
CHF 4.6682 4.7626
GBP 5.2689 5.3753

Newsletter