Porty, logistyka

Przedstawiciele zarządów PERN i OLPP oraz wszystkich pięciu związków zawodowych działających w OLPP parafowali porozumienie społeczne, dotyczące połączenia obu spółek, jakie ma zostać sfinalizowane z początkiem 2018 r. Uzgodnienia dotyczą m.in. gwarancji zatrudnienia pracowników OLPP.

Porozumienie społeczne zostało parafowane m.in. przez NSZZ „Solidarność” w OLPP, która w związku z połączeniem z PERN, prowadzi od lipca spór zbiorowy. Obecnie, w ramach sporu, został wyznaczony tam mediator – poinformował w piątek OLPP, odpowiadając na pytania PAP.

OLPP zaznaczył, „że najważniejsze korzystne rozwiązania dla pracowników” tej spółki w okresie obowiązywania porozumienia społecznego „to m.in. gwarancja zatrudnienia, rekompensata za nagrodę z zysku za 2017 r., która zostanie wypłacona do końca grudnia, gwarancja zachowania niezmienności miejsca pracy, gwarancja wydawania bonów świątecznych czy też wypłaty dodatku stażowego”.

„Cieszymy się, że udało się osiągnąć porozumienie i parafować projekt porozumienia społecznego pomiędzy PERN, OLPP a organizacjami związkowymi działającymi przy OLPP” - podkreślił prezes spółki Paweł Stańczyk, cytowany w odpowiedzi na pytania PAP, dotyczące prowadzonych tam negocjacji.

„Wielokrotnie powtarzam, że największą wartością spółki po połączeniu, czyli jak my to mówimy, PERN plus, będą ludzie, zarówno jednej jak i drugiej spółki, ze względu na ich wyjątkowe kompetencje i doświadczenie” – dodał prezes OLPP.

Jak zaznaczył, pracownicy obu łączących się spółek - PERN i OLPP - „uzupełniają się wzajemnie, co daje możliwości budowania nowej kultury organizacyjnej opartej na wiedzy branżowej i unikalnych kwalifikacjach”. „Dla takich ludzi i z takimi ludźmi warto pracować” - oświadczył Stańczyk.

OLPP podał, iż przedstawiciele NSZZ „Solidarność” również parafowali porozumienie społeczne. Spółka przyznała jednocześnie, że wszczęty przez ten związek spór zbiorowy nadal trwa.

„Obecnie został wyznaczony mediator z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mediator w pierwszej kolejności spotka się z każdą ze stron indywidualnie” - wyjaśnił OLPP. Spółka zapowiedziała, że spotkanie pracodawcy - przedstawicieli zarządu z mediatorem planowane jest na 31 października. „Zgodnie z procedurą mediacji później odbędzie się spotkanie wspólne” - zaznaczył w informacji OLPP.

Po połączeniu PERN z OLPP, jako spółką przejmowaną, powstanie jeden podmiot zarządzający zarówno transportem i magazynowaniem ropy naftowej, jak i paliw płynnych. PERN ogłosił projekt połączenie z OLPP w lutym. W sierpniu połączenie obu spółek zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN, a we wrześniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP.

Z początkiem października wiceprezes PERN Rafał Miland informował, że plan integracji z OLPP posiada już wszystkie wymagane zgody korporacyjne. Potwierdził zarazem, że przewidywany moment połączenia to 2 stycznia 2018 r. Miland informował wtedy, iż w ramach procesu integracji z OLPP zostało zawarte pod koniec września porozumienie społeczne ze związkami zawodowymi działającymi PERN w sprawie gwarancji pracowniczych.

Jednocześnie na pytanie, w jakim terminie spodziewane jest porozumienie społeczne w ramach negocjacji ze związkami z OLPP, wiceprezes PERN odparł wówczas: „Myślę, że w październiku ono musi być, dlatego, że elementem tego porozumienia jest również zmiana w istniejącym jeszcze Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w OLPP”.

Według niego, w efekcie połączenia PERN i OLPP powstanie podmiot większy, będący w stanie jeszcze lepiej obsługiwać swych klientów, jak np. rafinerie, które obecnie są osobno klientami obu spółek. Miland zapewnił, że PERN przejmie wszystkie umowy i zobowiązania OLPP. Zapowiedział zarazem, że PERN po połączeniu z OLPP zamierza przeznaczyć prawie 2 mld zł na inwestycje w ciągu najbliższych czterech lat.

W ramach prowadzonego od lipca sporu zbiorowego „Solidarność” z OLPP informowała wcześniej, że domaga się m.in. podpisania porozumienia transferowego, które „w sposób realny daje gwarancje trwałości pracy oraz rozwoju zawodowego pracowników, zabezpiecza liczbę etatów i gwarancje pracy”. W ramach podejmowanych działań związek występował do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o przyjęcie roli mediatora.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 r. To największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19 baz magazynowych i ok. 60-proc. udział w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji i w ramach rezerw państwowych.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Spółka tłoczy ropę rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i do swojego Terminalu Naftowego.

Grupa kapitałowa PERN w 2016 r. osiągnęła ponad 1,2 mld zł przychodów i 368 mln zł zysku netto, a sam PERN wypracował w tym czasie przychody na poziomie 734 mln zł i zysk netto w wysokości 319 mln zł.

autor: Michał Budkiewicz

edytor: Marek Michałowski

mb/ maro/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter