Offshore

W styczniu br. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło wyniki postępowań rozstrzygających dla obszarów na Bałtyku przeznaczonych pod morskie farmy wiatrowe. Dwa postępowania rozstrzygnięte zostały na korzyść PGE Baltica. Zlokalizowane blisko innych morskich projektów wiatrowych PGE oraz budowanego portu serwisowego w Ustce, nowe obszary pozwolą Grupie na wykorzystanie efektu synergii i skali prowadzonej działalności.

Pierwsze postępowanie dotyczyło wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na obszarze oznaczonym 43.E.1, na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej. Największą liczbę punktów uzyskała spółka zależna PGE Baltica.

Obszar 43.E.1 na Ławicy Słupskiej jest postrzegany jako jeden z bardziej atrakcyjnych dla rozwoju morskich farm wiatrowych. To za sprawą jego sporej powierzchni około 118 km kw. i bliskiego położenia od brzegu lądu na wysokości Ustki. PGE Baltica planuje tu zbudować farmę wiatrową o mocy ok. 990 MW.

Drugie rozstrzygnięcie dotyczy pozwolenia lokalizacyjnego dla obszaru 60.E.3 położonego na Ławicy Środkowej Morza Bałtyckiego. Akwen ma powierzchnię ok. 143 km kw., jest położony ok. 78 km od polskiego wybrzeża i sąsiaduje bezpośrednio z rozwijanym przez spółkę projektem Baltica 1. PGE Baltica szacuje, że na nowym obszarze może wybudować do 1185 MW mocy wytwórczych.

Co na to ustawa

Procedura i kryteria przyznawania PSzW określa Ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej z 21 marca 1991 (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131). Są w niej wymienione szczegółowe parametry techniczne i wartości projektu, które musi zawierać wniosek o PSzW, w tym szczegółowy opis etapów i harmonogramy projektu, a także wymagana dokumentacja na temat oceny skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko. Ponadto we wniosku zawarte muszą być m.in. liczba i wymiary turbin i stacji elektroenergetycznych, przewidywana ilość wytwarzanej energii, maksymalna moc zainstalowana, sposób rozmieszczenia turbin, rodzaj fundamentów, technologia wyprowadzenia mocy itd., łącznie z takimi detalami, jak liczba i rodzaj statków do wykorzystania przy budowie, a nawet ilość olejów i smarów do zastosowania przez okres działania turbiny.

Kryteria oceny przez Ministerstwo Infrastruktury wniosków w postępowaniu rozstrzygającym są również opisane w ustawie. Według tych zapisów pod uwagę bierze się m.in. zgodność planowanych projektów z ustaleniami zagospodarowania przestrzennego, terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy, a także okres eksploatacji, szczegóły finansowania, możliwości stworzenia zaplecza kadrowego, organizacyjnego i logistycznego niezbędnego do realizacji projektu.

Program Offshore PGE

PGE Baltica zawnioskowała jeszcze w latach 2021 i 2022 roku o łącznie 8 obszarów. Ministerstwo Infrastruktury uwolniło wówczas łącznie 11 obszarów, uruchamiając możliwości ubiegania się o nie przez inwestorów.

Ubieganie się o 8 konkretnych obszarów przez PGE Baltica wynika z dążenia do realizacji celu strategicznego Grupy PGE w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, jakim jest osiągnięcie do 2040 roku co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w technologii offshore wind.

Obszary, o które się ubiegamy, są w większości położone w sąsiedztwie tych, na których już rozwijamy nasze projekty, również w pobliżu Ustki, gdzie budujemy nasz port serwisowy. Na każdy z nich mamy już opracowany plan rozwoju – pozyskanie tych obszarów pozwoliłoby nam wykorzystać efekt synergii, rozbudować i optymalizować w przyszłości nasze morskie farmy wiatrowe – informuje PGE Baltica.

W tej chwili PGE Baltica realizuje na Bałtyku projekty o łącznej mocy ok. 3,4 GW.

Terminy ustawowe

Biorąc pod uwagę terminy ustawowe, od  momentu wszczęcia postępowania rozstrzygającego do momentu jego rozstrzygnięcia może minąć 7-8 miesięcy.

Według ustawy po uwolnieniu danego obszaru przez Ministerstwo Infrastruktury inwestorzy mogą składać wnioski. Jeśli taki wniosek zostanie złożony, fakt ten jest publicznie ogłaszany, a następnie inni zainteresowani inwestorzy mają 60 dni na składanie tzw. kontrwniosków, czyli otrzymują szansę również ubiegania się o ten obszar. Po wszczęciu postępowania rozstrzygającego rozpoczyna się proces opiniowania międzyresortowego, który może potrwać maksymalnie 3 miesiące. Następnie Ministerstwo Infrastruktury wzywa do przedłożenia informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w art. 27g Ustawy o obszarach morskich RP, na co wnioskodawcy mają kolejne 21 dni. Przez kolejne maksymalnie 4 miesiące trwa ocena wniosków przez Ministerstwo Infrastruktury i następuje ogłoszenie wyników – rozstrzygnięcie postępowania. Po ogłoszeniu pozostaje jeszcze 14 dni okresu odwoławczego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.375 4.4634
EUR 4.6524 4.7464
CHF 4.7168 4.812
GBP 5.3164 5.4238

Newsletter