Offshore

18 maja br. PGE podpisała list intencyjny z trzema ośrodkami naukowymi – Politechniką Gdańską, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duńskim Technicznym Uniwersytetem (Danmarks Tekniske Universitet). Nawiązana współpraca obejmie m.in. wspólne działania badawcze i dydaktyczne w zakresie morskiej energetyki.

Do nawiązania relacji pomiędzy placówkami badawczymi a PGE doszło między innymi dzięki staraniom Ambasady RP w Kopenhadze. W toku dyskusji zidentyfikowano z jednej strony chęć zaangażowania się strony duńskiej w rozwój przemysłu morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a z drugiej dążenie strony polskiej do jak najszybszego uruchomienia programów kształcenia specjalistycznego dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

List intencyjny, do podpisania którego została zaproszona PGE, ma być pierwszym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy badawczej i edukacyjnej pomiędzy trójmiejskimi instytucjami badawczymi a Duńskim Uniwersytetem Technicznym. Intencją tej współpracy może być uruchomienie studiów specjalizacyjnych na Politechnice Gdańskiej od lutego 2022 roku oraz intensyfikacja wymiany pracowników naukowych i studentów pomiędzy placówkami naukowymi. Planowana współpraca obejmie także wspólne działania o szczególnym znaczeniu badawczo-rozwojowym.

Aby budować rodzimy rynek morskiej energetyki wiatrowej, konieczna jest współpraca z czołowymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Cieszę się, że partnerami PGE zostaną Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Duński Uniwersytet Techniczny. Pozwoli to rozwijać wspólne działania badawcze i dydaktyczne w zakresie morskiej energetyki – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zawarcie tego porozumienia to dla wszystkich stron duży krok naprzód i możliwość nawiązania jeszcze bliższej i bardziej efektywnej współpracy – podkreślał prof. Krzysztof Wilde, Rektor PG. – Stawiając ten kolejny krok w stronę morza wychodzimy naprzeciw rynkowym trendom i oczekiwaniom. Zamierzamy sprostać wyzwaniu i pracować z całych sił na rzecz dynamicznie rozwijającej się branży offshore – dodał prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej.

Morska energetyka wiatrowa jest oczywistym wyborem w walce ze zmianami klimatycznymi dla krajów takich jak Polska i Dania, jako że oba kraje sąsiadują z bogatymi zasobami morskiej energetyki wiatrowej, dlatego też jest dla mnie wielką przyjemnością, w imieniu DTU, podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Gdańską, PGE i IMP PAN. Oczekujemy, że utoruje on drogę do znacznie bliższej współpracy w zakresie badań, projektów, budowania potencjału, edukacji i innej współpracy akademickiej pomiędzy naszymi dwoma krajami, w celu przyspieszenia globalnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Byłem w Polsce wiele razy, zawsze byłem pod wrażeniem ludzi w Polsce i ich poziomu technicznego/naukowego, mamy bardzo duże oczekiwania co do tej współpracy i mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować wizyty pomiędzy trzema uniwersytetami i PGE w najbliższej przyszłości – zaznaczył Peter Hauge Madsen, kierownik Katedry Energetyki Wiatrowej Duńskiego Technicznego Uniwersytetu.

Badania i rozwój technologii w obszarze energetyki odnawialnej są jednym z kluczowych kierunków prac prowadzonych w Instytucie. W świetle intensywnie rozwijającego się w Polsce rynku morskich farm wiatrowych, wykorzystanie potencjału naukowego Instytutu oraz rozwijanych metod badawczych stwarza możliwość współpracy nie tylko w zakresie badań i rozwoju, ale także wzmocnienie oferty dydaktycznej dotyczącej energetyki wiatrowej – powiedział prof. Jan Kiciński, dyrektor IMP PAN.

rel (PGE)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.444 4.5338
EUR 4.6156 4.7088
CHF 4.6771 4.7715
GBP 5.3356 5.4434

Newsletter