Offshore

27 września podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża", realizowanego w ramach II osi priorytetowej (gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi), działania 2.2. (przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze środków Funduszu Spójności UE.

Umowę podpisali Andrzej Borowiec, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Jacek Chrzanowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - instytucji wdrażającej projekt.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie zabezpieczenia w postaci ścianki szczelnej oporowej podstawy klifu w Niechorzu (od km 367,50 do km 367,70), wykonanie zabezpieczenia w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia w formie nowych ostróg brzegowych z narzutu kamiennego w Niechorzu (od km 366,65 do km 368,25), wykonanie zabezpieczenia w postaci wzmacniającej opaski kamiennej u podstawy klifu w Niechorzu (km 368,25 do km 368,55), wykonanie zabezpieczenia w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia w formie nowych ostróg palisadowych, drewnianych w Rewalu (od km 370,60 do km 371,80), wykonanie zabezpieczenia w postaci wzmacniającej opaski kamiennej u podstawy wydmy w Międzywodziu (od km 392,56 do km 393,04).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter