Inne

Uniwersytet Morski w Gdyni ma nowego rektora na kadencję 2020-2024. Został nim w pierwszej turze prof. dr hab. inż. kpt.ż. wlk. Adam Weintrit. Rektor-elekt rozpocznie swoją kadencję 1 września 2020.

Prof. dr hab. inż. kpt.ż. wlk. Adam Weintrit to pierwszy od kilkudziesięciu lat rektor-nawigator, kapitan żeglugi wielkiej. Od 40 lat pracownik akademicki Uniwersytetu Morskiego, absolwent Wydziału Nawigacyjnego (1985), kierunek Nawigacja. Specjalista w zakresie nawigacji, geodezji, kartografii i transportu morskiego, a zwłaszcza w zakresie implementacji systemów informacji przestrzennej GIS do zastosowań morskich.

Jako ekspert w dziedzinie elektronicznych map nawigacyjnych i systemów ECDIS prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i trans port. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Sekcji Transportu Wodnego.

Organizator rozpoznawalnej na całym świecie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „TransNav”, w której co dwa lata bierze udział ponad 300 uczestników z wszystkich kontynentów.

Ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, partner IAMU Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich, członek wielu komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych, członek kolegium redakcyjnego kilku znaczących czasopism specjalistycznych z listy MNiSW, recenzent projektów NCN i NCBR (poprzednio MNiSW, KBN) i IAMU, ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (2013‐2016), egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, ławnik Odwoławczej Izby Morskiej, członek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków PRS, członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej (2007‐2010).

Jako ekspert IMO był współtwórca dokumentów IMO, w tym Kursu modelowego IMO 1.27 Operational Use of ECDIS oraz Międzynarodowej Konwencji STCW w części dotyczącej symulatorów ECDIS.

Za wkład w rozwój nawigacji morskiej uhonorowany prestiżowym tytułem FRIN – Fellow of The Royal Institute of Navigation (1995) oraz tytułem FNI – Fellow of the Nautical Institute (2008).

Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym 18 książek, 19 monografii, w większości w języku angielskim.

Brał udział w 6 projektach (KBN, MNiSW oraz NCN), w tym w 4 jako kierownik, w 2 projektach UE, w 6 projektach IAMU, w tym w 2 jako kierownik oraz w 6 pracach naukowo‐badawczych dla przemysłu (GUM, SUM, PRCiP, ZPG, ORLEN, PGE), w tym 5 jako kierownik.

rel (Uniwersytet Morski w Gdyni)

+9 Profesor
A cóż to się stało, że na kolejną kadencję nie wybrano małego człowieka o wielkim ego? A konkurent wygrał już w pierwszej turze?
22 maj 2020 : 06:53 IM | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter