Inne

Trzecia edycja największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce odbędzie się już 22-23 czerwca. Organizatorzy zaplanowali kilkadziesiąt paneli poruszających szerokie spektrum zagadnień kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki oraz wyzwań, przed jakimi staniemy w obliczu sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią.

Wzorem ubiegłych lat w tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju plan paneli dyskusyjnych oparty został o zagadnienia z obszarów gospodarczych istotnych zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Znamienici eksperci ze świata biznesu i polityki oraz wybitni przedstawiciele nauki będą przez dwa dni dyskutować o problemach oraz wyzwaniach, z którymi mierzy się dzisiejsza gospodarka. Wsparciem merytorycznym służyć będą również osoby związane z sektorem medialnym.

Od pierwszej edycji jednym ze sztandarowych bloków tematycznych wydarzenia jest – z racji położenia geograficznego Gdyni – gospodarka morska. Jak co roku Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji rodzących nowe pomysły i rozwiązania mające na celu rozwój polskich portów. Nierozerwalnie połączone z tym zagadnieniem będą tematy ujmujące kwestie transportu oraz innowacji. Ważne miejsce w programie poświęcono również polskiej energetyce i alternatywnym, ekologicznym źródłom pozyskiwania energii dla naszego kraju. Ponownie poruszona zostanie także problematyka tzw. „srebrnej” gospodarki, podkreślająca wagę seniorów jako grupy mającej realny wpływ na rozwój gospodarczy chociażby ze względu na ścisły związek z sektorem zdrowia oraz coraz prężniej rozwijającym się rynkiem usług opiekuńczych.

Co więcej, tegoroczne forum stawia duży nacisk na podkreślenie znaczenia szeroko pojętej kwestii innowacji technologicznych. Sporą część wydarzenia stanowić będą rozmowy o inteligentnych specjalizacjach, ekomobilności i cyfryzacji. Eksperci pochylą się również nad zagadnieniami ściśle związanymi z obecną sytuacją ekonomiczną zaistniałą na skutek pandemii koronawirusa. Nie zabraknie takich tematów jak: dywersyfikacja produkcji krajowej, działania Spółek Skarbu Państwa w czasie kryzysu, wsparcie MSP w sytuacjach kryzysowych, programy osłonowe oraz wyzwania pracowników na zmieniającym się rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego.

W odbudowie gospodarki konieczna będzie, jak nigdy w III RP, współpraca i zrozumienie sektora prywatnego i publicznego. Forum ma szansę być miejscem, gdzie to zrozumienie będzie tworzone. Wiele pracy przed nami. Zdrowie i życie Polaków jest teraz najważniejsze, ale potem warto pamiętać, że wielkie kryzysy to także wielkie szanse – komentuje Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego i ekspert Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Ponadto podczas wydarzenia tradycyjnie promowane będą polskie produkty, rozwiązania i firmy. Wydarzenie stanowi bowiem okazję do poszukiwania sposobów likwidacji barier w biznesie oraz stworzenia dogodnych warunków dla rodzimych firm, aby ich produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi. Wzorem ubiegłych lat przyznane zostaną Nagrody Gospodarcze dla najbardziej zasłużonych w kreowaniu polskiego rynku firm wyłonionych przez Kapitułę.

Nadrzędną ideą konferencji jest upowszechnienia wszelkiej związanej z gospodarką wiedzy szerokiej publiczności. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze dokonanie bezpłatnego zapisu za pośrednictwem strony www.rejestracja.wizjarozwoju.pl. W związku z pandemią COVID-19 zachowane zostaną środki zabezpieczające w postaci chociażby ograniczonej liczby uczestników. W tym roku wszystkie panele dyskusyjne będą dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną umieszczone na stałe na stronie www.wizjarozwoju.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Na chwilę obecną oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partnerzy Strategiczni KGHM Polska Miedź S.A. i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Partner Główny - Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Klimatu.

rel (Media Support Group Sp. z o.o.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter