Inne

W niedzielę, 30 czerwca, przypada Święto Marynarki Wojennej, które zgodnie z tradycją jest finałem Święta Morza. Obchodzone jest od ponad 90 lat i nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności na Bałtyku.

Uroczystości z asystą honorową MW, festyn marynarski oraz pokazy okrętów i sprzętu wojskowego będzie można zobaczyć w dniu tegorocznego Święta Marynarki Wojennej w Gdyni. Z okazji święta marynarze podniosą na okrętach wielką galę banderową oraz wezmą udział w uroczystościach upamiętniających tradycje i historię polskich sił morskich. Obchodom towarzyszyć będą „morskie” atrakcje dla społeczeństwa oraz uroczyste wręczenie sztandaru najmłodszej jednostce MW - Morskiej Jednostce Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego.

Sztandar Morskiej Jednostki Rakietowej im. Komandora Zbigniewa Przybyszewskiego został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, którego członkiem i głównym fundatorem były Wojskowe Zakłady Elektroniczne S. A. w Zielonce. Sztandar ufundowano również dzięki pomocy finansowej przyjaciół i partnerów społecznych Morskiej Jednostki Rakietowej: firmie Kongsberg Defence Sp. z o. o., władzom miasta Hel, Helskiemu Kompleksowi Muzealnemu i Stowarzyszeniu Przyjaciele Helu, władzom samorządowym gminy Gniewino, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz innym miłośnikom Morskiej Jednostki Rakietowej. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostaną wnuczka patrona MJR Janina Bogusławska – Narloch i kmdr dypl. rez. Stanisław Koryzma - orędownik idei powstania jednostki.

Nadanie sztandaru to szczególne wyróżnienie, a także wyraz zaufania oraz szacunku jakim darzą żołnierzy nie tylko przełożeni, ale również władze samorządowe i społeczeństwo Helu. To akt docenienia współczesnej roli jednostki w systemie obrony wybrzeża i szacunku oraz oddania dla dziedzictwa tradycji przejętych i kultywowanych przez marynarzy Morskiej Jednostki Rakietowej.

W ostatni weekend czerwca przy nabrzeżu Skweru Kościuszki w Gdyni zacumują i zostaną udostępnione do zwiedzania trzy okręty: podwodny ORP Orzeł, transportowo-minowy ORP Kraków, ratowniczy ORP Zbyszko.

Na pokłady jednostek będzie można wejść w sobotę (w godzinach 10:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00) oraz niedzielę (w godzinach 14:00 – 18:00).

Natomiast Okręt – Muzeum ORP Błyskawica będzie można zwiedzić bezpłatnie odwiedzić w sobotę i niedzielę w godzinach 14:00 – 18:00.

Na pokład okrętu podwodnego mogą wchodzić dzieci, które ukończyły 10 lat. Podyktowane jest to warunkami bezpieczeństwa. Ponadto na okręcie obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia materiałów niebezpiecznych, bagaży, toreb, plecaków i dużych przedmiotów. Nie będzie można robić zdjęć ani rejestrować materiałów video.

Program:

sobota, 29 czerwca

19:00 – 20:30 – uroczysty capstrzyk z okazji święta Marynarki Wojennej, w tym:
- uroczysty przemarsz pododdziałów (trasa przemarszu będzie wiodła ulicami: 3 Maja – 10 Lutego – Pułaskiego – Waszyngtona Skwer Kościuszki – Pomnik Polska Morska);
- złożenie znicza przy tablicy pamiątkowej poświęconej oficerom polskiej Marynarki Wojennej (ul. 10 Lutego);
- złożenie znicza pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego (ul. Pułaskiego);
- złożenie znicza pod tablicą 100-lecia Marynarki Wojennej (ul. Waszyngtona);
- uroczystości przy pomniku Polska Morska na Skwerze Kościuszki (wystąpienia okolicznościowe, odczytanie Apelu Pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek kwiatów, defilada pododdziałów).

niedziela, 30 czerwca

08:00 – uroczyste podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej;
08:30 – złożenie wiązanek kwiatów w panteonie bohaterów Marynarki Wojennej (Cmentarz MW w Gdyni – Oksywiu);
09:30 – uroczysta msza św. w intencji Marynarki Wojennej w Kościele Garnizonowym w Gdyni – Oksywiu (ul. Śmidowicza);
12:00 – uroczysty apel z okazji święta Marynarki Wojennej połączony z wręczenieniem sztandaru Morskiej Jednostce Rakietowej (odczytanie aktu ufundowania sztandaru, wbicie gwoździ honorowych i pamiątkowych, poświęcenie sztandaru, odczytanie aktu nadania i wręczenie sztandaru, salut świąteczny z pokładu ORP Błyskawica, defilada pododdziałów);
14:00 – 18:00 – Festyn Marynarski (Molo południowe – okolice Akwarium Gdyńskiego) – możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego (rakietowego, saperskiego, minerskiego, hydrograficznego, przeciwlotniczego oraz ratowniczego), występy artystyczne, stanowiska promocyjne, grochówka.

rel (3. Flotylla Okrętów)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2888 4.3754
EUR 4.6599 4.7541
CHF 4.6485 4.7425
GBP 5.3111 5.4183

Newsletter